Metodický web stolního tenisu

Česká asociace stolního tenisu

Aleš Sviták trenérem regionálních výběrů HBO

Aleš Sviták, dlouholetý trenér licence A, byl ustanoven VV ČAST (na základě návrhu komise mládeže) hlavním trenérem projektu "Hledáme budoucí olympioniky - regionální výběry".

Představovat Aleše Svitáka je asi zbytečné. Bývalý reprezentační trenér prakticky ve všech kategoriích, trenér VP Frýdek Místek, NH Ostrava, atd. Pracoval s hráči jako Braun, Krmaschek, Krpec, Cecava, bratři Brodové, Dobešová, Klásek, Čihák, Košťál, Olejník, Vráblík, Jančařík, aj. Aktuálně mentor v několika klubech, asistent trenérů při významných mezinárodních akcích a školitel trenérů licence A a B.

Cílem projektu "Hledáme budoucí olympioniky - regionální výběry" je:

1. ukázka moderních trendů v tréninku dětí
2. zlepšování herních dovedností hráčů pomocí zásobníku míčků
3. zkvalitnění tréninkového procesu dětí
4. vytvoření jednotného tréninkového systému
5. vyhledávání a případná podpora talentované mládeže

Vzhledem ke změně filozofie TMK ČAST ve vzdělávání a udělování licencí C pro následující období bude součástí také praktická část školení této licence. Konkrétně cílem bude:

  • zainteresovaně pracovat při praxi tohoto regionálního výběru (tedy ne jen vzorový trénink)
  • seznamovat se s náplní a plnit požadovanou praxi pro trenéry licence C v rozsahu 16 hodin
  • u zúčastněných dětí řešit možnou problematiku techniky a její korekci
  • pohovořit o filozofii sportovní přípravy do výkonnostní špičky (nejen jednotlivých kategorií)
  • doporučení individuálních sportovních programů pro další období 
  • trenéři, kteří budou chtít získat licenci C absolvují závěrečnou praktickou zkoušku za účasti komise složené z 2 trenérů nominovaných ČAST a 2 trenérů ze zúčastněných krajů (z každého kraje jeden trenér) nominovaných svým krajem.

Co Aleš Sviták ke své nové misi říká?

"I přes dlouholetou praxi beru zodpovědnost za projekt regionálních výběrů a vzdělávání trenérů licence C jako velký závazek. Věřím, že společně s ostatními trenéry dokážeme v praxi spolehlivě zvládnout učení jednotlivých úderů, jejich možné varianty, korekci techniky a základy tréninku fyzické připravenosti. Pronikneme do logiky hry, známých herních systémů a budeme o učení "pinku" přemýšlet a diskutovat. Představuji si, že po absolvování regionálních výběrů projektu HBO někteří zúčastnění trenéři nastoupí ve svých klubech cestu reálného výkonnostního tréninku s dobrými základy pro vrcholový stolní tenis. Budu na některých BTM k dispozici zainteresovaným trenérům pro konzultace vzniklé mládežnické problematiky. Sdílím stejnou snahu vedení vrcholového sportu TMK a KM ČAST o zvýšení výkonnostní úrovně našeho sportu a rád bych svojí činností k tomu přispěl."