Metodický web stolního tenisu

Česká asociace stolního tenisu

Testy kondiční připravenosti hráčů SCM a RCM v 1. polovině roku 2016

V průběhu měsíců března až května roku 2016 proběhlo jednotné testování hráčů zařazených do systému RCM a SCM. Výběr testů proběhl na základě konzultací s reprezentačními trenéry mládeže a vycházel z metodiky použité při kempu ETTU Eurotalent. V příloze je uveden popis testů a výsledky z jednotlivých RCM a SCM. Předpokládáme, že testy se budou provádět 2x ročně, na jaře a na podzim a následně bude prováděno vyhodnocení a srovnání úrovně jednotlivých RCM a SCM a vyhodnocení dosažených výsledků u jednotlivých hráčů. Marta Novotná, metodik ČAST

Přiložené soubory: