Metodický web stolního tenisu

Česká asociace stolního tenisu

Tréninkový proces talentovaných hráčů

V polovině října se v NSTC v Bratislavě uskutečnil trenérský seminář. Přednášejícím byl Jarek Kolodziejczik, reprezentační trenér U18 Rakouska, držitel Badge of Honour. Akce se zúčastnilo 64 posluchačů (10 z ČR). Přinášíme Vám shrnutí první části semináře (teoretické), které připravila pro metodický web Iveta Vacenovská.

Tréninkový proces talentovaných hráčů- minikadeti, kadeti, junioři

Moderní podání, aktivní a pasivní příjem podání

Jarek Kolodziejzcik

(Bratislava 14.10.2019 )

Stolní tenis je komplexní, individuální sport. Začátek mají všichni stejný, ale hodně záleží, v jakém věku hráč začne trénovat a jak intenzivně. Asiaté jsou komplexnější, jelikož mají techniku bez chyb a začínají hrát v nižším věku (např. oba sourozenci Harimoto).

Začátečníci:

 • Správné držení pálky!!!
 • Základní pozice/ střehové postavení
 • F a B kontr
 • Základní práce nohou
 • Stínování
 • Specifické ping-pongové cvičení mimo stůl
 • Výběr materiálu
 • Stůl s nastavitelnou výškou pro děti (nožičky)
 • Všeobecná příprava / Stolní tenis:60% / 40%

 

 • o vývoji hráče je třeba diskutovat, v přípravce u začátečníků záleží na malých detailech, které poté rozhodují, problémem u nás / v Evropě je, že trávíme většinu času opravováním techniky starších hráčů, místo učením správných základů a tím pádem nemůžeme srovnávat děti v Asii a Evropě
 • správné základy jsou nutné k tomu, aby byl potenciál hráče pro budoucnost co největší, cílem je být konkurenceschopný především v dospělých kategoriích
 • je velmi těžké odhadnout, kdo to zvládne a dotáhne daleko, ale podle techniky můžeme poznat předem, kdo to nezvládne
 • držení pálky limituje hráče ve hře, proto je velmi důležité uvolněné zápěstí v prodloužení ruky (nejčastější chyba u dětí velká a těžká pálka, což způsobí tuhé zápěstí a neučíme se správnému citu pro míček), základem jsou dva prsty – palec a ukazovák, díky kterým je automatické uvolnění zápěstí
 • základní pozice - pomůcka ramena + šířka chodidla z obou stran, snížené těžiště s úhlem v kolenou a lehký předklon
 • základní práce nohou – začínáme vždy bez míčku (pokud má dítě za úkol dát míček na stůl, vždy se soustředí více na ruku než na nohy!), ideální jsou regulovatelné stoly pro děti s nastavitelnou výškou stolu, základní pohyby z F rohu do B rohu a naopak, zapojení boků do úderu, stínování zařadit již do rozcvičky, cítit pohyb izolovaně, pohyb boků bez pohybu horní části těla (velmi podobný pohyb s boxem), správný pohyb musíme trénovat, není přirozený a musíme být přísní
 • u úderu stojíme na míček správně 15% až 20%, jinak zbytek vždy hrajeme v pohybu!!! => rozložení herních kombinací v tréninku na pohyb
 • techniku nám v Evropě kazí předčasné turnaje, výška stolu a tím pádem nekomfortní zóna pro děti
 • nezapomínat na individualitu dětí a tím i individuální rozvoj

 

U11

 • Změny vzdáleností u stolu
 • Pohyb nohou do stran a předozadní pohyb
 • Porozumění rotací
 • Dva kouzelné prsty (palec a ukazováček)
 • Švih při úderu (po zvládnutí techniky)
 • Výběr materiálu (volit pomalejší)
 • Redukce nezbytných turnajů na minimum
 • Zlepšování vlastního pohybu nohou za stolem
 • Všeobecná příprava / Stolní tenis:50% / 50%

 

 • v  tomto věku se učíme především střídat zóny u a od stolu, zapojení práce nohou dopředu a dozadu, časté zařazení třeba již do rozcvičky – zvýšený důraz
 • zapojení B příjmu – pokud je dobrá technika, v budoucnu lze většinou vždy do všeho přijímat B podání aktivně
 • herní kombinace u dětí správně rozložit, raději kratší čas třeba 4x 5 min lepší než 2x 10 min
 • hrát na středu B není chyba, ale je třeba se k tomu správně postavit nohama
 • 2 kouzelné prsty – palec a ukazovák, posilování vlastní vahou nebo lehké malé závaží => zpevnění + hluboký cit ve svalu (např. o stůl nebo stěnu, motání šňůrky)
 • velmi důležitý je švih u dětí, který podporuje pohybový řetězec a zapojuje různé části těla
 • výběr správného materiálu pořád hodně rozhoduje i o technice hráče
 • stále redukce turnajů, přestože trenér nenahradí v tréninku dané stresové situace z turnaje (jiní soupeři, rozhodčí, jiná hala, emoce), protože děti přemýšlí pouze nad body a ne nad technikou
 • zlatý motorický věk!!! Hlavní rozvoj, určité věci můžeme později ještě ovlivňovat, opravovat a zlepšovat, motoriku již hůře

 

U13

 • Zaměřená orientace na FH stranu ve hře (ale není chyba hrát někdy na středu BH )
 • Začínáme posilovat cvičením prsty a zápěstí
 • Změny rotací, změny topspinu a příklepů
 • Pravidelný trénink proti obraně, proti materiálu
 • Pasivní hra (trénink vyhraných bodů pasivně)
 • Seznámení s důležitostí taktické hry

 

 • pozice na F úder je taková, že můžeme hrát aktivně F i B
 • větší důraz na posilování zápěstí a prstů
 • základem v tomto věku je umět hrát kontr i topspin a střídat rotace
 • není třeba hrát komplikované a pořád jiné herní kombinace, ale umět se zlepšovat v jednotlivých dovednostech (v Číně hrají herní kombinace půl roku dokola, čínský hráč He Zhiwen hraje jednoduše, pouze 3 podání a 3 údery, ale precizně)
 • pokud nemáme v tréninkové skupině obranáře a hráče s materiálem, měl by se sám trenér zapojit
 • mezihra a pasivita je součástí hry
 • začínat s rozvojem taktiky, dříve hráče taktikou moc nezatěžovat

 

U15 (starší žáci)

 • Začátek závodního světa (turnaje)
 • Práce nohou zaměřena u stolu
 • Speciální pozornost na rozvoj koordinace
 • Velmi důležitý další rozvoj taktiky
 • Pasivní hra nemá budoucnost, ale umět hrát pasivně je extrémně důležité
 • Základem hrát první/ úvodní míče na stůl
 • Výběr materiálu
 • Brát zřetel na rozdílnost pohlaví
 • Všeobecná příprava / Stolní tenis:35% / 65%

 

 •  starší žák je již pokročilý hráč s určitou technikou a dovednostmi
 • v zápasech se pokouší zapojovat především to, co trénuje
 • základem je zpětná vazba jak a co hráč hraje s trenérem
 • pokud se staršímu žákovi nedaří hrát 1. topspin z pinku na stůl, je něco špatně a je třeba se tomu věnovat a vrátit k častému nácviku na zásobníku
 • trenér by měl umět rozlišovat potřeby mladých hráčů podle pohlaví a být i správný psycholog

 

U18 (junioři)

 • Práce nohou zaměřena u stolu
 • Speciální pozornost na rozvoj koordinace
 • Začátek atletického tréninku – co a kdy?
 • Taktika základ hry - „ taktický paradox“
 • Hra ve velkých halách - turnaje
 • Základem hrát první/ úvodní míče na stůl (chyby prvních míčů značí, že je něco špatně)
 • Překonávání limitů
 • Turnaje – základ zkušeností, nejde se jim vyhýbat, nenahradíme je tréninkem
 • Výběr materiálu
 • Brát zřetel na rozdílnost pohlaví
 • Všeobecná příprava / Stolní tenis:30% / 70%

 

 • správnou techniku zdokonalujeme neustálým opakováním herních kombinací a tréninkovými dávkami
 • práce nohou – bez nohou nelze hrát stolní tenis na vrcholové úrovni
 • rozlišení F úderu z B rohu
 • oběhnutí (více prostoru pro úder a ustoupení tělem vzad)
 • přeskočení (vyklonění u stolu, pravá noha volná a váha na levé u praváka, u leváka opačně)
 • extra pozornost je třeba věnovat, když vlivem růstu ztrácíme koordinaci a je třeba to dohánět tréninkem navíc
 • začátek atletického tréninku, u stolního tenisu nejdůležitější rychlostní vytrvalost, trenér by měl vědět kdy co zapojit do tréninku pro správný rozvoj, začít cvičit s váhou, ale dát pozor ať se u hráče neztratí rychlost a koordinace velkým posilováním

 

U21 / 23 (život po juniorském věku)

 • Osobnost hráče, je vyspělý?
 • Peníze nebo další 3-4 roky tréninku a peníze?
 • Základ mít tréninkovou skupinu (ve vlastní zemi nebo zahraničí)
 • Svaz se musí starat o kategorii U 21
 • ???? každý nový nápad je přínos a plus do tréninku

 

 • přechod z mládeže do dospělých je nejobtížnější období stolního tenisty
 • rozhodování co v životě chce „škola x sport“
 • pokud chce být hráč profesionál, musí se věnovat sportu = tréninku
 • trenér vychovává / vychovával a vzdělával hráče, jeho osobnost celkově
 • aby si hráč/hráčky vydělala na život, je třeba být cca okolo 60 místa na světovém žebříčku mezi muži a do 30 místa mezi ženami
 • pro toto období je třeba mít projekt, aby hráči u stolního tenisu zůstali, trénovali a snažili se prosadit

 

Nová technika změny na plastový míček v pasivní hře

 • dříve se učilo míček s rotací stlačovat z vrchu dolů, ale dneska, když se míček tak moc netočí a neskáče tak vysoko je výhodnější ho hrát pod míčkem otevřenou raketou hned po odskoku a jen ho posunutím směrovat k soupeři, využití energie od soupeře

 

Doplňující body – otázky a odpovědi

 • regenerace
 • pro děti základem kompenzační cvičení a funkční gymnastika, pozdější věk důležité masáže, koupele, sauna
 • rozdíl mezi rehabilitací (něco již opravujeme) x regenerací!
 • tréninkový deník
 • děti, hráče trenér vede a drží za ruku, ale jak průběžně roste a stárne, tak ho pomalu pouští a učí samostatnosti
 • zásobník
 • minimalizace chyb, hrajeme přesně dané úkoly, co potřebujeme, trenér může vše regulovat
 • nevýhodou je menší variabilita než trénink či zápas
 • čím mladší děti, tím větší zapojení zásobníku v tréninku
 • robot - dneska máme na trhu tak kvalitní roboty, které nahradí trenéra a pomůžou s tréninkem, pokud je trenér sám na mnoho dětí

 

Foto v úvodníku - zdroj: www.sstz.sk