Metodický web stolního tenisu

Česká asociace stolního tenisu

Nový běh studia trenérů B licence

TMK ČAST vypisuje ve školním roce 2020/21 nový běh studia. Přihlášky do 30.6.2020.

 

TMK ČAST vypisuje nový běh školení trenérů B licence v roce 2020-21

Trenérská licence je dokument, který prokazuje odbornou způsobilost držitele vykonávat trenérskou práci ve stolním tenise v ČR. Finanční náklady spojené se školením a udělením trenérské licence si hradí každý účastník sám. Pořadatel může dále stanovit poplatek na úhradu technického a organizačního zabezpečení školení. Trenérská licence B je určena pro trenéry pracující v oblasti výkonnostního a vrcholového stolního tenisu. Školení provádí ČAST ve spolupráci s FTK UP Olomouc

I. Podmínky pro přijetí ke studiu a jeho průběhu:

 1. Minimální věk účastníků je 18 let.
 2. Dokončené středoškolské vzdělání ukončené maturitou.
 3. Uchazečům o školení trenérů B licence, kteří nesplňují podmínku vzdělání /maturita/, je program rozšířen o 50 hodin všeobecného základu-provádí FTK UP Olomouc.
 4. Držitel platné C licence s minimálně roční praxí.                                    
 5. Reprezentanti ČR, účastníci ME nebo MS dospělých a ME U 21, se mohou na školení přihlásit bez předchozího udělení licence C.
 6. Zájemci o studium se přihlašují elektronicky vyplněním formuláře přihlášky, kterou zašle na pověřeného vedoucího školení. TMK ČAST si vyhrazuje právo provádět výběrové řízení posluchačů.                                                                                        
 7. Účast na školení v celkovém rozsahu 150 hodin zakončenou písemným testem v obecné části a složením závěrečné zkoušky ze specializace. Specializace probíhá v několika cyklech. Na závěr prvního cyklu obdrží trenéři témata závěrečných prací, které odevzdají při zahájení závěrečného cyklu školení. Na závěr závěrečného cyklu školení složí posluchači závěrečnou zkoušku, která se skládá z 3 částí: ústní zkoušky, praktické zkoušky a obhajoby závěrečné práce. Pokud trenér závěrečnou práci v řádném termínu neodevzdá, nemůže být připuštěn k závěrečné zkoušce a musí požádat o náhradní termín po splnění všech podmínek. Obdobně může požádat o náhradní termín ten trenér, který v řádném termínu závěrečnou zkoušku nesložil. Uskutečnění závěrečné zkoušky v náhradním termínu je zpoplatněno částkou 1000,- Kč.                              
 8. Úhrada poplatku za udělení licence pořadatelskému svazu je 900,-Kč.                     
 9. Účastníci školení musí splnit všechny podmínky pro udělení licence do 2 let od doby zahájení studia. 

II. Obsah a termíny školení:

 1. Obecná část výuky v rozsahu 60 hodin se uskuteční ve dnech 26.10-30.10.2020 na Fakultě tělesné kultury UP v Olomouci /viz.příloha 1/. Účastnický poplatek činí 3 600,-Kč, bude se hradit po uzavření přihlášek na obecnou část do 30.9.2020.
 2. Specializace stolní tenis v rozsahu 90 hodin výuky bude rozdělena do 2 kurzů, z nichž první proběhne v průběhu měsíce června 2021 a druhý v průběhu září 2021 /viz.příloha 2/. Na závěr druhého kurz se uskuteční závěrečné zkoušky. Termíny budou upřesněny do konce roku 2020. Účastnický poplatek činí 5 000,-Kč, bude se hradit do konce května 2021.
 3. Přihlášky na školení: Zájemci o studium se přihlašují prostřednictvím elektronické přihlášky do 30.6.2020 na e-mailové adresy: novotnova(a)email.cz a merker(a)rra.cz

TMK ČAST si vyhrazuje právo výběru posluchačů v souladu se Směrnicí ČAST č.6/2019.

 

    Ing. Marta Novotná                                                 Ing. Zbyněk Špaček

předsedkyně TMK ČAST                                            předseda ČAST

 

Přílohy ke stažení:

pdf32Základní informace k novému běhu studia licence B

word32Přihláška ke studiu trenérské B licence

 pdf32Program studia licence B - Všeobecná část - příloha 1

 pdf32Program studia licence B - Specializace - příloha 2

 Všechny informace k licenci B naleznete v kategorii "ŠKOLENÍ TRENÉRŮ", sekci LICENCE B.