Od žáka k mistrovi

Iveta Vacenovská shrnuje přednášku z "Dialogů", které se uskutečnily v Brně.

„Od žáka k mistrovi“

Dialogy Brno 25.4.2023

Slavomír Lener, Michal Ježdík, Jiří Welsch

Motto semináře:

„Když chceš běžet rychle, běžíš sám, když daleko, běžíme společně“

 

 • Na začátek uvedl Michal Ježdík myšlenku dle daného motta, co dneska chybí českému sportu a proč se v různých oblastech nedaří uspět.
 • Cílem dialogů není nás/vás měnit a nutit dělat všechno co bude řečeno, ale aby se o dané problematice a různých věcech začalo přemýšlet.
 • Trenéři jsou popisování jako zvláštní komunita, neradi si pouští někoho k sobě = mají svoji vlastní
 • Jako nevětší nepřítel u práce s dětmi je ego a neustálý boj s vlastním egem

Talent – co to je, kde se bere, k čemu slouží, jak s ním nakládat?

 • zrozen - 40%
 • stvořen – 60%
 • talent je pouze předpoklad a je do jisté míry zrozen
 • kultivace talentu je tvořena = prací a procesem
 • časté výběry u dětí jsou dle talentu, ale bez píle cesta vždy končí
 • základem je, že cesta učení se nikdy nekončí!

Po diskuzi posluchačů celková definice TALENTU:

 • schopnost učit se, mít motivaci a drajv, pohybové dovednosti, cit např. pro míč, schopnost překonávat překážky – přizpůsobit se, odvaha, vášeň až posedlost být nejlepší, vrozené pohybové schopnosti, předvídavost
 • poznámka z NHL: hráči si po tréninku automaticky přidávají a vyžadují od trenérů překážky
 • vynikající hráč v hokeji je tam, kde je puk, ale excelentní hráč je tam, kde puk teprve bude
 • Redbull akademie mládeže v Salzbuku: předpoklad pouze jako jeden pilíř, zjišťují
 1. rychlostní schopnosti
 2. dovednost hráče se učit
 • testovací baterie na docilitu = nejtalentovanější se učí rychle
 • vývojové zákonitosti u dětí a mládeže
 • rozum
 • hravost
 • prožitek
 • korigovat zaměření na výsledek

Jiří Welsch „Proces trénování a učit se rychleji, než ostatní byla jeho hlavní motivace, ne výsledek, o NBA se dověděl až mnohem později“.

 • většinou se stává, že dál to dotáhnou až ti druzí nebo třetí v týmu než ti první, protože mají větší hnací motor
 • severské země podporují všestrannost = do 13 či 14 let mají děti dva sporty a poté se pro jeden rozhodují
 • velký problém je téměř celkové odstranění implicitního učení = u sportovců vzniká robotizace, stává se, že trenéři zabíjejí u hráčů přirozenost
 • příkladem může být ukázka, že již rodiče určují dětem kde, kdy jak a s kým si mají hrát = řízená hra a chybí spontánnost
 • je třeba klást důraz u dětí na fakt, že z prožitku žijeme vždy déle než z výsledku
 • poměr tréninku x zápasů/ turnajů/závodů by měl být 3x1, což u nás v ČR je 1x1
 • základem při práci s dětma je brát CHYBU jako součást procesu a tolerovat je, naučit se schopnost jak s chybami pracovat a vyrovnávat se s nimi

CHYBA

 = snaha něco vytvořit, měla by se tolerovat a trenér by měl dávat i nadále prostor zkoušet nové věci i při neúspěchu hráče

 • úkolem trenéra je zjišťovat, proč děti dělají různé rozhodnutí

Společné charakteristiky „mistrů“ (super elitních sportovců):

 • dělení ve Velké Británii a Austrálii
 1. super elitní – speciální příprava = medaile z MS, OH atd.
 2. elitní
 3. juniorští elitní
 4. masová základna
 • elitní hráč v týmu pozvedne výkonnost i ostatních členů, jeho charakteristika je posedlost, odolnost, čelí výzvám, které ho posouvají dále ve sportu, věří si, cítí své tělo a hledá cestu, jak vyhrát, nepřemýšlí o tom, jestli vyhraje
 • občas jsou tihle sportovci na hraně/ za hranou pravidel
 • super elitní hráč může být také do jisté míry psychopat v jiných směrech, dá se to taky říci i o nejlepších úspěšných trenérech

Trenér

 1. generál – rozhoduje o všem jako na ovladači, je to jeho styl
 2. zahradník – je více spojen s hráčem, probíhá vzájemná komunikace

Leader

 • výkon týmu není aritmetický součet jednotlivců
 • leader má odpovědnost 3x: za svůj výkon, za tým, za výsledek
 • charakteristický znak leadra je přirozená autorita a přirozený respekt svojí přítomností, spojuje tým, jde příkladem, komunikuje, je vůdčí a má nadhled
 • v hokeji funguje „rada starších“,