Metodický web stolního tenisu

Česká asociace stolního tenisu

Kondiční příprava

Je základním stavebním kamenem pro optimální zvládnutí pohybové techniky. Jedná se o soubor všech pohybových schopností. Rozvíjíme zejména sílu, vytrvalost, obratnost, rychlost.

  • Všeobecná pohybová technika - základ pro sport obecně. Rozhodující zejména v juniorském věku, aby se hráči mohli výkonnostně dále rozvíjet. Převažuje v přípravném období.
  • Speciální tělesná příprava - schopnosti, které se uplatňují ve stolním tenisu (pohyb v hracím prostoru, práce nohou spojená s úderovou technikou, výbušná síla paže při topspinech, atd.).

Převažuje v hlavním období. Poměr VTP a STP. U dětí do 11 ti let by měla převažovat všeobecná tělesná příprava a to v poměru 70%/30%, dále se poměr obrací.

  • 9 – 13 let - nejvýhodnější období pro rozvoj celého komplexu - všestrannost
  • od 10ti let - dynamické posilování (s váhou vlastního těla)

Testy kondiční připravenosti hráčů SCM a RCM v 1. polovině roku 2016

V průběhu měsíců března až května roku 2016 proběhlo jednotné testování hráčů zařazených do systému RCM a SCM. Výběr testů proběhl na základě konzultací s reprezentačními trenéry mládeže a vycházel z metodiky použité při kempu ETTU Eurotalent. V příloze je uveden popis testů a výsledky z jednotlivých RCM a SCM. Předpokládáme, že testy se budou provádět 2x ročně, na jaře a na podzim a následně bude prováděno vyhodnocení a srovnání úrovně jednotlivých RCM a SCM a vyhodnocení dosažených výsledků u jednotlivých hráčů. Marta Novotná, metodik ČAST

Přiložené soubory: