Jednotný tréninkový systém

Zveřejňujeme vybrané materiály zpracované v rámci tvorby Jednotného tréninkového systému ve stolním tenise.

 Úvod ke zpracování podkladů pro „Jednotný tréninkový systém ve stolním tenise“

Vážení kolegové,

po uzavření heren stolního tenisu v polovině března 2020 z důvodů pandemie koronaviru pracovali trenéři RCM a SCM v rámci "homeoffice" na přípravě doposud chybějících metodických materiálů pro trenéry na všech úrovních našeho sportu. Po dohodě s kolegy z KVS a KM obdrželi trenéři po dobu 4 týdnů na každý týden zadání ke zpracování podkladových materiálů k jednotlivým etapám přípravy. 

Na zpracování se podíleli trenéři: Tomáš Vrňák, Petr Kaucký, Martin Pytlík, Luboš Pěnkava, Michal Lebeda, Olesja Stakhová, Alena Vachovcová, Marek Klásek, Karel Karásek, Josef Braun, Kamil Koutný, Jan Medvecký a Marek Čihák.

Trenéři měli podrobně popsat informace, které získali během své trenérské i hráčské kariéry anebo zprostředkovaně od jiných kolegů trenérů.

Společným cílem po konečném vyhodnocení a zpracování expertním týmem, složeným ze zástupců KVS, TMK a KM - jmenovitě Petrem Nedomou, Josefem Plachým, Martou Novotnou a Hanou Valentovou bylo vytvoření určité jednotné normy, která by byla doporučením pro trenéry v ČR na všech úrovních, jak postupovat při tréninku.

Expertní tým si připravil prezentace podle všech čtyř etap přípravy pro seminář všech zainteresovaných trenérů v Havířově, kde byly závěry a doporučení z jednotlivých etap přípravy diskutovány a korigovány. Následně byla zpracována tabulka korigovaných tréninkových ukazatelů pro 4 etapy přípravy jako doporučení jednotného tréninkového systému ve stolním tenise v ČR.

foto

Pro zveřejnění na metodickém webu ČAST byly vybrány následující materiály:

 

Ing. Marta Novotná, předsedkyně TMK ČAST