Metodický web stolního tenisu

Česká asociace stolního tenisu

Úderová technika

Technika úderů úzce souvisí s pohybovou technikou. Je základem pro další rozvoj hráče. U každého hráče je individuální! Zejména by měla být pro každého přirozená. Je na posouzení trenéra, zda drobné odchylky techniky jsou hráči ku prospěchu, nebo na závadu. Cílem tréninku je dosáhnout účelné techniky, která hráči umožní uplatňovat přesně a rychle jednotlivé údery.

Rozdělení podle:

  1. pohyb paže (krátký nebo dlouhý švih)
  2. rotace míčku (náraz, spodní, vrchní, boční, kombinace)
  3. síly úderu (slabá, střední, maximální)
  4. charakteru hry (podání, základní bez rotace, útočné, obranné, proti-útočné)
  5. místa provedení (nad stolem, u stolu, ve střední a velké vzdálenosti)
  6. momentu provedení (po odskoku, stoupající/klesající dráha, ve vrcholu, pod stolem)