Technická příprava

Technická příprava ve stolním tenise se skládá zejména z úderové a pohybové přípravy.

Pohybová technika tvoří spolu s úderovou technikou komplex techniky úderu. Je základem hry, protože v každém míčku jde o čas. Tvoří ji práce nohou při úderech, práce nohou v hracím prostoru, hráčský střeh, nebo start ze střehového postavení.

Technika úderů úzce souvisí s pohybovou technikou. Je základem pro další rozvoj hráče. U každého hráče je individuální! Zejména by měla být pro každého přirozená. Je na posouzení trenéra, zda drobné odchylky techniky jsou hráči ku prospěchu, nebo na závadu. Cílem tréninku je dosáhnout účelné techniky, která hráči umožní uplatňovat přesně a rychle jednotlivé údery.

Rozdělení podle:

  1. pohyb paže (krátký nebo dlouhý švih)
  2. rotace míčku (náraz, spodní, vrchní, boční, kombinace)
  3. síly úderu (slabá, střední, maximální)
  4. charakteru hry (podání, základní bez rotace, útočné, obranné, proti-útočné)
  5. místa provedení (nad stolem, u stolu, ve střední a velké vzdálenosti)
  6. momentu provedení (po odskoku, stoupající/klesající dráha, ve vrcholu, pod stolem)