Psychologie ve stolním tenise

Záznam ETTU webináře věnovaný psychologické přípravě

 

„Klíč k úspěchu je zvládnutí koncentrace na výkon, nikoliv na výsledek“

ETTU webinar 18. 1. 2021

Přednášející: Ivana Sadiac, Amir Zulic

Co od webináře můžete očekávat? Stojí za zhlédnutí?    

Iveta Vacenovská: „Velmi pěkně vypracovaná přednáška s podstatnými informacemi, k čemu a jak sportovní psychologie slouží. Cestování v čase podané touto formou je pro mě novinkou. Poznatky jdou dobře využít v praxi, uvedené příklady jsou reálné k využití také u mládeže, nejen u vrcholových sportovců, dle kterých byl materiál zpracován. Na proces dýchání jako nástroje k odbourávání stresu a napětí by se měl určitě klást větší důraz. Velmi mě zaujal fakt, že tři top světoví hráči sdíleli jednoho sportovního psychologa, z čehož plynou velké výhody – psycholog více porozumí danému sportu a jeho problematice a také se může účastnit důležitých akcí s daným sportovcem.“

Martin Merker: „Zazněly konkrétní rady na zvýšení koncentrace a zmenšení napětí před, během i po zápase (využití dýchání, omezení „cestování v čase“) a několik velmi zajímavých postřehů pro správné vedení mladých hráčů. Zaujala mě myšlenka, že stresy a strachy, zejména dětí, vyplývají z napětí a přílišných ambic trenérů a rodičů. Je třeba klást důraz na osobnost trenéra a využití správných forem komunikace (verbální a neverbální). 

 

Záznam webináře

  

Překlad hlavních tezí webináře od Ivety Vacenovské

 

Základy psychologie:

Psychologie – studuje lidskou mysl a chování

Psychologie zahrnuje studium o – lidské vědomé zkušenosti a nevědomých duševních procesech

Psychologie sportu – využívá psychologické znalosti a dovednosti směřované k optimálnímu výkonu a stabilitě hráčů, vývojové a sociální aspekty vznikající ve sportovním prostředí a dále také související systematické problémy ve sportu a jeho organizaci

Čím se zabývá sportovní psychologie:

1. informuje, jak psychologie ovlivňuje sport, výkony hráčů a fyzickou aktivitu

2. vzdělává o dovednostech směřovaných k optimálnímu výkonu a stabilitě hráčů (mentální trénink)

3. poradce v individuálních i týmových sportech

4. přednášky

5. výzkum

6. psychologická příprava

Co je psychologická příprava ve sportu?

Trénink ovlivňující vývoj mentálních funkcí, procesů, dovedností a osobnostních rysů, které poskytují stabilitu a kvalitu výkonu ve sportu.

Korelace různých druhů přípravy hráčů – celková příprava obsahuje fyzickou, psychologickou, technickou a taktickou složku (všechny složky jsou propojeny). Psychologická příprava ve sportu je zastoupena až v 70 % dalších složek přípravy. Fyzická a psychologická příprava jsou základem pro rozvoj technické a taktické přípravy.

Psychologické koncepty sportu:

 • Tlak, úzkost, stres – většinou způsobená zodpovědností za výkony
 • Komunikace (sám se sebou – vlastní myšlenky, s trenérem, spoluhráči) – základem je pozitivní komunikace
 • Sebedůvěra – schopnost věřit ve vlastní dovednosti, ideální je sebedůvěra do určitého bodu, pokud přesahuje, přehnaná sebedůvěra výkon snižuje, dále také nutná potřeba mluvit předem (turnajem, zápasem) o výsledku snižuje sebedůvěru
 • Motivace – základ pro sportovní výkon, podobný proces jako sebedůvěra, pokud je moc vysoká a orientovaná na výsledek, tak to u hráče způsobí tuhnutí těla, pokud je moc nízká, hráč je apatický
 • Skupinová koheze – důležité pro klub a reprezentaci
 • Emoce – můžou mít pozitivní i negativní efekt, ve stolním tenise je lepší emoce ovládat (lepší zvládání techniky a taktiky, více racionality)
 • Koncentrace – viditelný znak, jestli je hráč soustředěný

Základní předpoklad: většinou jsme úspěšní, pokud si užíváme danou aktivitu, které se věnujeme a kterou jsme si sami vybrali. Je potřeba se u toho cítit dobře, což zvyšuje motivaci a sebedůvěru, naopak přehnaný tlak má opačné účinky a hráč se cítí špatně.

Pozornost – je to proces, kdy si vybíráme a zaměřujeme se na specifické informace z prostředí

 • Široká – úzká pozornost (např. široká: hráč se soustředí na míček, soupeře, trenéra atd. – úzká: soustředí se pouze na míček), záleží na situaci, ale ve stolním tenise je přínosnější široká pozornost na hlavní body spojené s hrou
 • Vnější – vnitřní pozornost (prostředí, soupeř, okolí atd. – vše co se děje uvnitř hráče)
 • Kapacita pozornosti – limitovaná, pozornost omezit pouze na hlavní body
 • Rozsah pozornosti – také limitovaná, nelze se soustředit dlouhodobě, čím více se zaměřujeme na nejdůležitější faktory, tím jsem úspěšnější
 • Kvalita pozornosti – např. pokud se soustředíme na vítězství, není to efektivní, je třeba se zaměřit na to, co se děje v zápase

Koncentrace – proces pozornosti, který zahrnuje schopnost soustředit se na daný úkol, a přitom ignorovat ostatní rozptýlení

Obrzek1

 

Pravděpodobně nejvíce užívaná sportovní instrukce:

„Zůstaň v klidu a koncentruj se“

Koncentrační cvičení 3 minuty: sedíme pohodlně na židli, obě chodila na podlaze, ruce uvolněné, zavřeme oči a soustředíme se pouze na dýchání, bez myšlenek, snažíme se o celkové uvolnění těla a sledujeme, kolikrát je naše soustředění za tyto 3 minuty vyrušeno vstupujícími myšlenkami

 • Důležité je umět se po přerušení vrátit zpět k relaxaci
 • Lidé se mohou plně soustředit v daném čase pouze na jednu věc, ale mohou se například soustředit zároveň na dva procesy, když jeden nebo oba z toho jsou automatické (řízení auta a mluvení atd.), přesto se tím pádem nezaměřujeme ani na jednu činnost 100%
 • Soustředění je možné tréninkem zlepšovat
 • Žijeme v moderní době, kde je častá tzv. „skákající pozornost“ a jsme schopni vnímat více podnětů

Převedení cvičení do praxe ve stolním tenise:

Hráč má většinou v hlavě několik myšlenek a informací (např. jak zápas dopadne, jaká je taktika, aby nezklamal trenéra, že ho bolí noha atd.) a proto je třeba tyto myšlenkové pochody kontrolovat. Hlavní bod, který je třeba umět zapojit je DÝCHÁNÍ a mít stanovené maximálně 3 hlavní úkoly (technické či taktické). Pomůcka k zastavení toku myšlenek je – STOP a opět se začít soustředit na dýchání – 2 až 10 nádechů (dle časových možností) a poté se zaměřit na opět na maximálně 3 dané úkoly. Je třeba vymezit priority. V průběhu zápasu, pokud výměna skončila, je třeba přestat řešit minulost a zaměřit se na míček následný a dané úkoly, poté opět zapojit zaměření na dýchání. Taková je cesta k rutině, která automaticky snižuje stres v průběhu zápasu a chrání hráče před tlakem z výsledku.

Obrzek4  Obrzek2  

Dýchaní umožňuje zastavit (omezit) tok rušivých myšlenek (obrázek vlevo) a podporuje soustředění na hlavní úkoly (obrázek vpravo)

 

 • Trénink dýchacích cvičení je třeba zapojovat přes den v různých cvičeních, v tréninku a v zápase, aby byly co nejefektivnější
 • Automatické procesy jsou vždy efektivnější než ty, nad kterými musíme přemýšlet

Praktické dýchací cvičení na koncentraci s pozitivním efektem na:

 • Koncentraci
 • Relaxaci
 • Srovnání emocí a myšlenek
 • Pravidelná výměna vzduchu

Cestování v čase:

 • Minulost
 • Přítomnost
 • Budoucnost

Hráči (trenéři), kteří cestují v čase a řeší minulost či budoucnost, jsou méně efektivní. Je třeba být vždy v přítomnosti „TADY a TEĎ“. Přestože hráči (trenéři) musí řešit aktuální situaci v průběhu zápasu, je třeba cestovat v čase jedině plánovaně a kontrolovatelně. Nesystematické skákání v čase není přínosné. Například analýza zápasu by měla proběhnout den po zápase a poté se k němu již nevracet, ale zaměřit se na aktuální přípravu dalšího zápasu.

Obrzek3

 

Ideální řešení pro trenéry:

 • Snažit se neskákat do minulosti a ani budoucnosti, udržet hráče v přítomnosti
 • Analyzovat vždy po zápase, ne v průběhu
 • Instrukce k dalšímu zápasu by měly být s dostatečným odstupem od zápasu minulého a v dostatečné blízkosti zápasu budoucího

Každý hráč má svoji vlastní definici úspěchu:

Sportovní psychologie rozlišuje tři široké typy cílů:

 • Výsledkové cíle – být první, vyhrát atd.
 • Výkonnostní cíle – zvýšit kvalitu bekhendu, forhendu, podání atd.
 • Procesní cíle – taktika, zaměření na pohyb soupeře atd.

Známý profesionální tenista uvedl:

„Nikdy jsem neprohrál, pouze mně docházel čas“

 • Dokazuje to, že je třeba se zaměřit na proces, ne na výsledek

Situační zdroje stresu a úzkosti

 • Při zvýšené důležitosti zápasu/ turnaje ztrácíme soustředěnost. Pokud myslíme předem na vítězství, necítíme se dobře, protože přicházející výsledek nemáme pod kontrolou
 • Nejistota výsledku, nemůžeme předpokládat, co se stane, ale můžeme ovlivnit některé faktory okolo – můžeme se správně připravit, stanovit dobrou taktiku atd.
 • Na otázky typu, jak zápas dopadne, je nejlepší odpovědět: „půjdu tam a uvidím, udělám maximum pro výkon a pokusím se zápas užít“, zápas bereme jako výzvu

 

Další zveřejněné webináře najde ZDE.