Taktická příprava

Využití vlastních předností proti slabinám soupeře s cílem dosáhnou vítězství nebo co nejlepšího výsledku. Je důležité znát své silné stránky a analyzovat hru u soupeře (silné stránky a slabiny). Umět poznatky využít při řešení konkrétních herních situací.

Taktické jednání:

  1. Vnímání herní situace (taktika podání/příjmu, taktika změny tempa hry)
  2. Rozbor herní situace a výběr řešení (myšlenkové)
  3. Vlastní pohybová činnost (motorické)

Zásady taktiky:

  • koncentrace, ch - po snadném úvodu ztráta koncentrace, nepodceňovat a nepřeceňovat soupeře, „nemohu prohrát (vyhrát)“, „panika“ jestliže se nedaří, nechat se vyvést z klidu soupeřem
  • dodržovat úspěšnou taktiku, ch - změna úspěšné taktiky
  • používat svých silných úderů, využívat slabin soupeře
  • pestrost hry, ch - jednostranná hra