Nová kniha Marty Novotné

kniha Novotna

Dlouholeté trenérské zkušenosti se rozhodla Marta Novotná přenést na papír a tak vznikla unikátní publikace, která zaujme snad každého trenéra stolního tenisu. Členka Síně slávy Unie profesionální trenérů a předsedkyně Trenérsko-metodické komise ČAST na ní pracovala pět let. Má 268 stran a je v ní přes sto fotografií a také obrázky Olgy Vojtěchové, kamarádky a první trenérky Marty Novotné. Bývalá reprezentační trenérka a také osobní trenérka Marie Hrachové si váží toho, že vedení České asociace stolního tenisu jí před lety dalo za pravdu v tom, že kniha pro trenéry stolního tenisu je potřebná a najde široké uplatnění. „Já už jsem se touto myšlenkou začala zabývat někdy před osmi lety, ovšem teprve v posledních pěti letech jsem ji fakticky připravovala. Přístup Výkonného výboru v čele se Zbyňkem Špačkem byl důležitým faktorem. Za to jim patří obrovský dík. Vytvořili mi optimální podmínky, abych mohla svoji práci dokončit. Vedení svazu si uvědomuje, že bez kvalitního vzdělávání, nebudeme mít kvalitní trenéry, kteří mohou nejvíce ovlivnit výkonností růst hráčů. Učebnice by také měla přispět ke sjednocení názorů trenérů na moderní úderovou a pohybovou techniku a herní projevy hráčů,“ říká Marta Novotná.

 

Jedním z hlavních důvodů, proč se do náročné práce pustila, byla vnitřní potřeba sdělit trenérům a nejširší stolnětenisové veřejnosti poznatky a zkušenosti z trenérské a manažerské práce ve stolním tenisu. „Za všechny ty roky spolupráce jak se špičkovými hráči reprezentace ČR a Německa, tak také s trenéry a experty jak v ČR, tak také v zahraničí jsem měla možnost načerpat hodně vědomostí o našem sportu a jeho metodice. V celé své trenérské kariéře a později i při vzdělávání trenérů jsem zastávala názor, že člověk se musí pořád učit a pokud chce v silné konkurenci uspět, musí hledat i nové cesty, které k úspěchu vedou. Na této cestě dělá člověk i spoustu chyb, ze kterých se musí poučit i jít dál. A právě předávat ty dobré zkušenosti dál, bylo tou největší pohnutkou k sepsání příručky pro trenéry.“

A pak tady byl další významný důvod. Revoluční změny pravidel podstatně ovlivnily herní pojetí hráčů, jejich techniku, taktiku a také celospolečenské vnímání stolního tenisu. „Na trhu chyběla aktuální publikace, která by všechny tyto změny zahrnovala a poskytla tak trenérům návod kam se moderní pojetí stolního tenisu posunulo. Mým cílem v této příručce také bylo, abych terminologii používanou v praxi, ve stolnětenisových halách, co nejvíce přiblížila terminologii používanou v učebnách při školeních trenérů.“

Novotna 0230

Na pět let práce nad knihou, kterou jako součást tzv. Žluté edice vydalo nakladatelství Mladá fronta, zkušená trenérka nezapomene a dnes se nad tím i s chutí zasměje. Vzpomíná na to, jak hned úvodní kapitolu psala snad pětkrát, než se jí zdála být dobrá. „Zjistila jsem hned na začátku, že udělat si poznámky pro seminář a pak ho podle těchto poznámek vést, to je něco úplně jiného, než psát souvislý text, který má být navíc součástí většího celku. Chvíli mi trvalo, než jsem se začala písemně vyjadřovat přesně tak, jak jsem to plánovala,“ přiblížila začátky své práce na knize.

Pak také ta změna pravidel. Jakmile se začalo hrát plastovými míčky, došlo k zásadní změně v herním pojetí, ke změnám v taktice i technice. Spoustu kapitol musela Marta Novotná předělávat za pochodu. Ovšem tou největší změnou byla právě nabídka Českého olympijského výboru, který ve spolupráci s nakladatelstvím navrhnul zařadit její knihu do Žluté edice. „Původně jsme zamýšleli jiný formát knihy, fotografie měly být černobílé, hodně ilustrační. Díky ČOV jsme změnili kompletně plánovanou grafiku, kniha je celobarevná a dostala úplně jiný lepší náboj. Je svým způsobem unikátní. Podrobně jsem například zanalyzovala celkem třiadvacet úderů a fotografie zlepšují jejich názornost. Myslím, že kniha může být dobrou pomůckou i pro začínající hráče a hráčky.“

A o tom, že její kniha nepostrádá kromě potřebné a očekávané dávky odbornosti také lehkost a eleganci, svědčí karikatury, jimiž je navíc vyzdobena. První trenérka a pak veliká kamarádka Olga Vojtěchová souhlasila, aby se soukromé kresby, které byly před lety součástí osobní korespondence, mohly v knize objevit. „Olga je veliký fanoušek stolního tenisu. Pracovala ve Zlínských filmových ateliérech a když jsme si před lety psávaly, vždy nějakou novou postavičku ztvárnila v prostředí stolního tenisu. Jsem přesvědčena, že se i tyto kresby budou čtenářům líbit,“ dodává Marta Novotná.

Knihu si můžete objednat prostřednictví elektronického formuláře na sekretariátu České asociace stolního tenisu. Její cena je 260 korun (plus poštovné a balné). Poštou je možné zaslání pouze deseti kusů, vyšší počet je potřeba si vyzvednout osobně.

Objednávkový formulář najdete ZDE