Noví "půl trenéři" licence C

O víkendu 16. až 17. listopadu 2019 proběhlo v malebném městečku Štíty na pomezí Olomouckého a Pardubického kraje školení teoretické části trenérů licence C. Podle nových směrnic ČAST se toto školení skládá ze dvou částí, teoretické a praktické. Praktickou část je pak zapotřebí absolvovat na HBO kempu.

Vzhledem k faktu, že hlavním školitelem byl člen trenérsko-metodické komise, zkušený hráč a trenér s bohatou praxí, pan Ing. Jiří Pischel, jenž je zarputilým zastáncem didaktické zásady „názornosti“, nemohl nikdo očekávat, že prosedí několik hodin pouze v lavicích. A to i přes to, že probíhala teoretická část školení.

Místní oddíl TJ Sokol Štíty připravil skvělé zázemí pro výuku. Školící místnost vybavená velkou televizí na promítání prezentací, zázemím kuchyňky, sociálního zařízení i nádherné tělocvičny sousedící přímo s učebnou byly skvělým prostředím pro výuku. O drobné občerstvení účastníků školení se vzorně starali členové oddílu a chutné obědy aktivně zarezervovali v místní restauraci.

Během dvoudenního školení se mimo již zmíněného pana Pischela vystřídali v roli školitelů paní doktorka Tereza Jonášová, sama také aktivní rozhodčí, a s pár drobnostmi přispěl i hlavní organizátor akce Vojtěch Plachý. Během teoretické výuky se účastníci seznámili s kodexem trenéra, osvěžili si zdravotní zásady, první pomoc při zraněních a zásady správné výživy. Byly probrány hlavní části pravidel i rozhodování některých sporných momentů při zápasech z pohledu rozhodčích. Teoretické části přípravy tréninkové jednotky byly občasně proloženy praktickými ukázkami v přilehlé tělocvičně, kdy nejedno triko aktivních účastníků nezůstalo suché.

I když kvantum probrané látky bylo větší, než co by se dalo za dva dny zapamatovat, střídání praktických vsuvek s občasnými diskuzemi v teorii udržovalo mysl většiny studentů v pohotovostním stavu. Hlášky pana Pischela typu: „Chcete-li, začnem, nechcete-li, tak taky.“ Posouvaly školící bloky tím správným tempem, aniž by bylo zapotřebí nahánět (ne)ukázněné žáky.

Všem účastníkům školení byla vřele doporučena nová kniha od paní Novotné „Stolní tenis – učební texty pro trenéry“, která obsahuje drtivou většinu probírané látky a dále ji rozvádí do podrobností, do kterých není při takovém školení prostor zajít. Všichni studenti trenérské licence C se mimo jiné dozvěděli z čeho se skládá tréninková jednotka, jaké jsou didaktické zásady výuky stolního tenisu, že „stolní tenis je druh tělovýchovného sportu, který má hráče připravit na maximální sportovní výkon, ale také má formovat jeho osobnost“. Detailně byly rozebrány jednotlivé složky tréninku stolního tenisu, osobnosti trenéra i kouče, dále struktury organizace ČAST i oblasti plánování, do hlavy (i do nohou) si studenti uložili, že mezi objemem a intenzitou tréninku je „nepřímá úměra“ a naučili se, že v současnosti máme 14 základních úderů v metodické řadě počínaje kontrem a pinkem, přes topspiny, bloky a smeče a konče příjmem různých druhů podání. Část školení se věnovala i psychologické přípravě a také vysvětlení, co znamená „intenzifikace tréninku“ a jak dobře využít například takový zásobník.

Zjednodušeně řečeno: bylo toho hodně. Ale stálo to za to. Kdo chce vést ostatní, musí mít znalosti a charakter, aby ho ti ostatní – a hlavně děti – chtěli následovat. „A proto se každý trenér musí co? Proto se musí vzdělávat a jít příkladem.“ A to platí nejen v oblasti stolního tenisu, ale i v běžném životě.

Všichni zúčastnění, ať už z řad školitelů, tak i z řad ostatních účastníků školení všech věkových kategorií, vytvořili dobrou atmosféru, pohodu, legraci i soustředění v těch správných momentech. Závěrečný kontrolní test, který se podařilo všem splnit, dokládá, že školení bylo úspěšné, ačkoli to bylo vůbec první školení trenérů licence C v novém systému. A tak tu máme 18 nových „půl trenérů“ licence C, kteří se těší na praktickou část zkoušky přímo v centru dění – tedy v práci s mládeží na HBO kempu. A vlastně i kdekoliv jinde v domovským oddílech.

Nakonec „několik vět“, které stojí za zapamatování i pro náhodného čtenáře:

  • „Základem výživy je pestrá a kvalitativně i kvantitativně vyvážená strava.“
  • „Sportovní forma je stav optimální připravenosti, který umožňuje podat maximální výkon.“
  • „Zatížení, životospráva a sebe-disciplína dělá vrcholového hráče a je hlavním předpokladem úspěchu.“
  • „Trenér je mistrem odborného výcviku.“
  • „Trenér by měl chápat nechápavé a mít pochopení pro nepochopení.“
  • „Trenér má komunikovat s rozhodností, ale přátelsky, nekřičet, ale dávat najevo dobrou náladu.“
  • „Dávejte hráči to, co potřebuje, ne to, co chce.“
  • „Bez velké vůle neexistují velké talenty.“

Zbyněk Závodní