Postřehy z Japonska

Rozsáhlý materiál o nejen tréninkových metodách v Japonsku.

Text podrobně popisuje tréninkový proces v Hamamatsu Shugakusha junior high school and high school ve dnech 6.- 15. 2. 2023. Tréninkového kempu se zúčastnili hráči Jan Škalda (2009) a Jakub Kabelka (2009), trenéři Břetislav Štieber a Martin Merker.

Postřehy z Japonska