Tréninkový kemp v Číně (Josef Braun & Tomáš Polanský)

V období 30. 5. - 12. 6. 2016 jsme se zúčastnili s Tomášem Polanským tréninkového pobytu v čínské Shanghai. Místo bylo v Centru Sportů Shanghai pod záštitou několikanásobného mistra světa Wang LIqina. Toto centrum nabízelo perfektní tréninkové podmínky a zázemí. Hala se 40 stoly, obrovské fit centrum v přízemí haly, atletický ovál vedle haly, stravování a ubytování v místě.

Tréninkový plán byl rozdělen do dvou týdenních tréninkových bloků. Pondělí až sobota,neděle volno a zase pondělí až sobota. Týdenní bloky se skládali z dvou a třífázových tréninkových jednotek.

Našim přáním a cílem celého pobytu v Číně bylo nahrání co největších tréninkových objemů při vysoké intenzitě s různými herními stylu, což se nám do puntíku povedlo (pro zajímavost, z počtu cca 24 hráčů bylo 7 levorukých hráčů, nespočet hráčů s materiálem, s penholderovým držením pálky, obranáři).

Tréninkový den obsahoval rozcvičení, rozehrání, tréninkové kombinace, často zaměřeny a hrány v pohybu (nepravidelné kombinace), při vysoké intenzitě a při delším časovém intervalu, než jsme zvykli u nás (jedna hrající strana často i 15min), samozřejmě servis-příjem, na který se kladl důraz ze všeho nejvíce, co do soustředění, správnosti provedení a následné návaznosti do hry. Dopolední tréninková fáze byla zakončena vždy kondičním tréninkem, který měl na starosti kondiční trenér (často posilování s činkami a na posilovacích strojích, krátké starty na výbušnost, koordinaci, orientaci v prostoru, zpevňovací cviky). Odpolední tréninková fáze byla většinou zaměřena na podání a příjem a často hraní „zásobníku“ ve dvojici (kdy oproti u nás si hráči sami nahazovali balonky, u nás je zvykem nahazování balonku, trenér-hráč). To vše zase probíhalo ve velké intenzitě a při delším časovém intervalu. Zakončení odpolední fáze bylo několikrát zakončeno „výklusem“ nebo vytrvalostním během na atletickém oválu. Večerní fáze byla často zaměřena na podání-příjem a na úvodní údery, uvedení do hry.

Posledním dnem prvního tréninkového týdne byla sobota dopoledne, kdy po rozcvičení a rozehrání se hrály po celou dobu tréninkové sety. Zde jedna zajímavost. Tréninku přihlížel osobně Wang Liqin, po prví dvouhře dne, Tomáš porazil jednoho čínského hráče, Wang Liqin pozorně sledoval tento zápas a po zápase důrazně vytýkal chyby čínskému hráči, ten „v pozoru“ naslouchal kritiky a rad bývalého světového hráče. Jelikož Tomáš měl hrát s jiným hráčem, Wang Liqin za mnou přišel a chtěl, aby si dali ještě odvetu. Já samozřejmě souhlasil. Tomáš opět vyhrál, znovu přišlo ještě větší a důraznější „kázání“ od mistra světa. Po skončení tréninkové fáze byl uskutečněn nástup všech zúčastněných (jako obvykle před a po tréninku), tam znovu něco vytýkali tomuto hráči i jiní trenéři, kteří vedli tuto skupinu. To byla však pro nás poslední chvíle, kterou jsme měli možnost naposled vidět tohoto hráče, do konce našeho pobytu jsme ho již neviděli.

Můj pohled ohledně rozdílu tréninku v Číně a u nás. V Číně větší objemy, intenzita, soustředění, nasazení, disciplína a sebekázeň (neviděl jsem za celou dobu pobytu trenéra zvýšit hlas, jen často “zvedl obočí“, když se mu něco nelíbilo). Negativní pro mne byly rozcvičení před tréninkem, které byly statické, “chladné“, bez „života“. Také v tomto duchu probíhal „strečink“ po tréninkové jednotce. Zarážející byla i regenerace, když jsme se ptali na možnosti regenerace (masáž atd.), tak nám bylo odpovězeno, že není žádná možnost. Nevím, jestli nechtěli, abychom viděli „tajuplnost“ jejich regenerace nebo ji fakt nemají. Neumím si však představit, že při takových objemech a zatížení, není regenerace součástí tréninkového procesu. Pro mne zcela neuvěřitelné!

Shrnutí na závěr. Zcela považuji tréninkový kemp v Shanghai za zdařilý. Splnil naše očekávání a to co jsme od něho chtěli. Vysoké objemy při velké intenzitě, variabilita herních stylů, důraz na nácvik podání a příjmu, v tréninkovém procesu zahrnuta kondiční příprava včetně posilování.

Dne 14. 10. 2016 Josef Braun