M. Jelínek - Mentální koučink v praxi

To nejdůležitější ze semináře Mariana Jelínka, který se uskutečnil 13. 12. 2021 v Praze na Strahově.

Seminář se uskutečnil na základě iniciativy Luboše Jančaříka, který s Marianem Jelínkem již několik měsíců úspěšně spolupracuje a byl vypsán pro všechny zájemce z řad trenérů i dalších členů ČAST. Seminář byl rozdělen do 2 částí. V první M.Jelínek prezentoval svoje teoretické i praktické poznatky z mentálního koučinku. Ve druhé části rozebíral témata z našeho sportu a odpovídal na dotazy přítomných trenérů.

Shrnutí semináře pro metodický web připravila Iveta Vacenovská. V jejím podrobném materiálu (ke stažení ZDE) například uvádí:

Základem mentálního koučinku M. Jelínka je práce se subjektivním světem sportovce. který ovlivňují vnitřní a vnější vlivy. Mentální koučink můžeme brát laicky řečeno jako vedení myšlenek a záměrem je, abychom tyto své myšlenky vedli my, a ne ony nás. Vnější prostředí jsou faktory, které neovlivníme, ale reakci na tyto faktory už ano. To značíme jako psychickou odolnost, kterou se snažíme budovat co nejsilnější. „Člověk reaguje na vnější impulsy na základě kvality aktuálního stavu svého vnitřního prostředí“. Vnitřní prostředí musíme brát jako úrodnou půdu, kde je třeba vytvořit správné podmínky pro pěstování. Je to dlouhodobý proces, velmi důležité je nastavení mysli k dané činnosti a jak přijímáme dané impulzy. Umět pracovat s nechtěnými myšlenkami v subjektivním světě sportovce nenahradí žádný trénink. „Jedinec s vysokou mírou vnitřní odolnosti a sebepoznání je schopen kontrolovat reakce svého vnitřního prostředí“.