Díl 5.: Forhendový a bekhendový pink

Videonávod Ivety Vacenovské, Lindy Záděrové a Šimona Bělíka.

 

 

  Shrnutí:

 • Postoj v šíři ramen s pravou nohou lehce vzadu
 • Snížené těžiště těla
 • Ve fázi nápřahu přenášíme váhu na levou nohu, pánev a rameno mírně natáčíme dopředu, pálku směřujeme s předloktím směrem dopředu, list pálky je otevřený
 • Ve fázi úderu přenášíme váhu těla na levou nohu, pravou nohou uděláme výpad dopředu k míčku a přeneseme váhu na pravou nohu, pánev a rameno rotujeme dopředu se současným předkloněním trupu, změnou úhlu v loketním kloubu pohybujeme pálkou dopředu a dolů směrem k síťce, míček vždy zasahujeme před tělem, zapojením zápěstí se list pálky více otevírá
 • Ve fázi dokončení po zasažení míčku brzdíme pohyb těla na pravé noze, pravou nohu odlehčíme, dokončíme rotaci pravého ramene a také pohybu pálky vpřed, napřímíme trup a vracíme se do výchozího postavení
 • Důležitá upozornění:
  • Snížené těžiště, pokrčení v kolenou
  • Správná vzdálenost těla u míčku při kontaktu (vyšší kontrola)
  • Správný úhel pálky při kontaktu s míčkem podle rotace
  • Zamezit propnutí předloktí při kontaktu s míčkem
  • Pohyb pravé nohy se přizpůsobí délce a umístění míčku na stole

 

 

 Shrnutí:

 • Postoj v šíři ramen, chodidla souběžně s hranou stolu
 • Snížené těžiště těla
 • Ve fázi nápřahu přenášíme váhu na levou nohu, pánev lehce rotujeme levou částí dozadu a pravé rameno lehce dopředu, pálku s předloktím směřujeme k tělu, loket posouváme mírně dopředu, list pálky je mírně otevřený
 • Ve fázi úderu nakročíme pravou nohou směrem dopředu pod stůl, lehká rotace pánve a ramen vpravo až do polohy souběžně s hranou stolu, pálku s předloktím pohybujeme rotačním pohybem kolem loketního kloubu zezadu dopředu mírně dolů, míček vždy zasahujeme před tělem, list pálky se směrem k síťce více otevírá
 • Ve fázi dokončení se odrazíme pravou nohou a přeneseme váhu na levou, pravá noha se posouvá dozadu, dokončíme rotaci pravého ramene a také pohybu pálky vpřed, napřímíme trup a vracíme se do výchozího postavení
 • Důležitá upozornění:
  • Snížené těžiště, pokrčení v kolenou
  • Správná vzdálenost těla u míčku při kontaktu (vyšší kontrola)
  • Správný úhel pálky při kontaktu s míčkem podle rotace
  • Zamezit propnutí předloktí při kontaktu s míčkem
  • Pohyb pravé nohy se přizpůsobí délce a umístění míčku na stole

  Další díly a informace o projektu najdete v sekci "ŠKOLA PING-PONGU".