Díl 6.: Forhendový a bekhendový topspin

Videonávod Ivety Vacenovské, Lindy Záděrové a Šimona Bělíka.

 

 

  Shrnutí:

 • Postoj o něco šiřší než je šíře ramen s pravou nohou lehce vzadu
 • Výrazně snížené těžiště
 • Ve fázi nápřahu přenášíme váhu na pravou nohu, pánev a rameno natáčíme vpravo dozadu, natažením předloktí dolů a dozadu do výšky pánve směřujeme pálku pro optimální zasažení míčku, sklon pálky je hodně zavřený
 • Ve fázi úderu přenášíme váhu těla na levou nohu, rotujeme pánví a trupem směrem dopředu a současně švihneme explozivně předloktím a zápěstím, míček zasáhneme před tělem
 • Ve fázi dokončení brzdíme energii pohybu těla, pálka končí na úrovni čela a vracíme se do výchozího postavení
 • Rozlišujeme topspin do spodní rotace, kdy míček zasáhneme pod jeho těžištěm a topspin do vrchní rotace, kdy míček zasáhneme nad jeho těžištěm
 • Důležitá upozornění:
  • Snížené těžiště
  • Rotace ramen a explozivní švih předloktí a zápěstí
  • Přenesení váhy a energie (pohybový řetězec: chodidlo - koleno - pánev - trup - paže)
  • Zlatý trojúhelník při zasažení míčku před tělem

 

 

 Shrnutí:

 • Postoj v šíři ramen, chodidla souběžně s hranou stolu
 • Snížením těžiště vytvoříme pracovní úhly
 • Ve fázi nápřahu nakloníme trup lehce vpřed, lehkou rotací levé části pánve vzad rotujeme pravé rameno mírně vpřed, předloktí s pálkou pohybujeme dozadu a lehce dolů, loket se posouvá vpřed před tělo, dochází k předpětí zápěstí a sklon pálky je více uzavřený
 • Ve fázi úderu přenášíme váhu těla na přední část chodidel a lehce na pravou nohu, trup i ramena rotujeme zpět do polohy souběžně s hranou stolu a současně švihneme explozivně předloktím a zápěstím vpřed, kdy loket je otočným bodem, míček vždy zasáhneme před tělem
 • Ve fázi dokončení brzdíme energii pohybu těla, pálka dokončí pohyb dopředu nahoru do strany a poté se vracíme do výchozího postavení
 • Rozlišujeme topspin do spodní rotace, kdy míček zasáhneme pod jeho těžištěm a topspin do vrchní rotace, kdy míček zasáhneme nad jeho těžištěm
 • Důležitá upozornění:
  • Snížené těžiště, pokrčení v kolenou
  • Trup mírně v předklonu
  • Zapojení ramen, švih předloktí a zapojení zápěstí
  • Přenesení váhy a váha na přední části chodidel

  Další díly a informace o projektu najdete v sekci "ŠKOLA PING-PONGU".