Jakub Kleprlík: Vysokorychlostní analýza ve stolním tenisu

Zveřejňujeme vynikající závěrečnou práci licence B Jakuba Kleprlíka. Cílem práce je seznámit s moderními prvky analýzy úderů ve stolním tenisu a na základě získaných informací provést vysokorychlostní analýzu vybraného úderu stolního tenisu - úderu podání čínského hráče Ma long. 

Stolní tenis patří mezi nejrychlejší míčové sporty na světě, vlivem technologického pokroku posledních 20 let jsou neustále produkovány nové materiály, které posouvají hranice maximální rychlosti a rotace míčku, styl hry klade vyšší nároky na fyzickou připravenost a taktickou vyspělost hráčů, zkracuje se reakční doba, klíčové okamžiky rozhodují časové intervaly v rozmezí setin až tisícin vteřiny, zkrátka stolní tenis se neustále stává rychlejší hrou, kde čím dál tím více platí přímá úměra mezi časem a výhodnou pozicí, tzn. čím více času „získám (mám)“ než soupeř, tím výhodnější pozice. Jak toho dosáhnout? Pomineme-li taktickou připravenost hráčů, která se již díky technologickému pokroku (dostupná videa zápasů, tréninků, mentální (psychologický) trénink, atd.) stává samozřejmostí na všech výkonnostních úrovních, zbývá nám cesta technicky precizního provedení úderů, tj. dosažení maximální rychlosti pálky, maximální rotace míčku a koordinačního souladu pohybů jednotlivých částí těla.
Jednotlivé fáze úderů a pohybů se skládají z velmi krátkých časových úseků (setiny až tisíciny vteřiny), které jsou pouhým okem jen těžko postřehnutelné. Použitím videoanalýzy a moderních technologií lze tyto fáze detailně zachytit, rozdělit, analyzovat, a získat tak významné informace, jako například: kde dochází ke kontaktu pálky s míčkem (za tělem, před tělem, vedle těla, atd.), sklon pálky a hrající paže, sklon pálky při kontaktu s míčkem, pozice jednotlivých částí těla během jednotlivých fází úderů a podobně. Videoanalýza je tedy jednou z možností, jak analyzovat kinetický řetězec pohybů a švihu, a řadí se mezi prostředky, jež pomáhají maximalizovat efektivitu tréninku.

pdf32 Závěrečná práce - Jakub Kleprlík