Marek Obešlo: Pohled fyzioterapie na tréninkový proces ve stolním tenise

Přinášíme Vám další zajímavou závěrečnou práci licence B, tentokrát Marka Obešla. Cílem práce je zasadit regeneraci a fyzioterapii do tréninkového procesu ve stolním tenise. 

V poslední době se ve sportovním výkonu zdůrazňují psychické faktory. Pozitivní a sportovní psychologie přichází s termínem flow (plynutí), někdy nazývaným také zóna. Jedná se o stavy, kdy je sportovec plně ponořen do činnosti a podává maximální výkon. Snahou je tedy se do stavu plynutí různými prostředky dostat. Mezi největší současné propagátory v České republice se řadí hokejový trenér a kouč Marián Jelínek a bývalý ředitel společnosti Microsoft pro Evropu Jan Mühlfeit. Jako dlouholetý hráč stolního tenisu nemohu nesouhlasit.

Setkáváme se také s pozitivním fenoménem, že ve vrcholových klubech či reprezentačních střediscích spolupracují trenér, kondiční trenér, psycholog, fyzioterapeut, výživový specialista a někdy i lékař. Každý má své podstatné místo v tréninkovém procesu. Není v možnostech trenéra, aby vše obsáhl.

Jako fyzioterapeut mám na starosti pohybový systém a sportovní výkon mohu ovlivnit péčí o něj (faktory somatické, kondiční a technické). Má profese velmi úzce souvisí s regenerací a prevencí a léčbou zranění. Pojem regenerace je velmi široký a nelze jej s fyzioterapií, resp. léčebnou rehabilitací zaměňovat. Obecně si myslím, že má regenerace v tréninkovém procesu veliké rezervy. Sportovní trénink by neměl mít za cíl jen výkon a výsledek, jak se v praxi často děje. Neméně důležité je udržení/podpora zdraví a výchova osobnosti.
Cílem práce je zasadit regeneraci a fyzioterapii do tréninkového procesu. Uvidíme, že se v mnoha oblastech dá tréninkový proces upravit, doplnit či vylepšit.

Celá práce je k dizpozici zde:

pdf32Závěrečná práce - Marek Obešlo