Technický vývoj hráčů ve věku 10-15 let

Ve dnech 22. - 23. srpna se uskutečnil vzdělávací ETTU webinář. Zúčastnilo se ho 70 trenérů z 27 zemí. Z České republiky Iveta Vacenovská a Tomáš Vrňák. 

Matilda EKHOLM a Krisztina TOTH se zaměřili na problematiku práce nohou a stability ve stolním tenise. Eva Jeler pak ve skvělé videoprezentaci rozebírala specifika technického vývoje hráčů ve věku 10 -15 let. Shrnutí její přednášky pro metodický web připravila Iveta Vacenovská.

 Technický vývoj hráčů ve věku 10-15 let

Webseminář ETTU, 23.8.2020, přednášející: Eva Jeler

 Klíčové oblasti tohoto období

 • Celkový rozvoj hráče, nejen technický
 • Brát ohled na všechny aspekty fyzického rozvoje
 • Zlepšení/učení se o psychických aspektech v naší hře
 • Zlepšení/učení se o taktických aspektech v naší hře
 • Naučit se vyrovnávat s úspěchem a neúspěchem
 • Jak hrát turnaje/ jak je vyhrávat
 • Seznámení se s mezinárodní úrovní turnajů
 • Rozvoj vlastní disciplíny/odpovědnosti
 • Jak se stát profesionálem
 • Naučit se respektu
 • Rozvoj vlastního stylu a konceptu hry
 • Odpojení od trenéra/ samostatnost

Technický rozvoj – zaměření

 • rozvoj úderů
 • rozvoj návaznosti úderů
 • rozvoj práce nohou
 • vše uváděno pro praváky a tužkové držení
 • vždy mít v paměti: trenér je učitel, který přebírá odpovědnost za budoucnost studentů/ hráčů, trenér je povinen pomáhat hráči při dosahování jeho maximálních limitů, které mu jsou předurčeny

Věk

 • možná nejkřehčí a nejdůležitější perioda v rozvoji hráče
 • základní znalosti o základní technice
 • tělo hráče se velmi mění a roste
 • fyzické rozdíly jsou více výrazné
 • z dětí se stanou dospělí, v tomto věku začíná rozdílný vývoj organismu: ženy a muži
 • trenéři musí být velmi pozorní a mít jasnou představu o vedení
 • růst bere dětem hodně síly a je třeba, aby se hráči necítili špatně ve svém těle (chlapci problémy s výškou, dívky koordinace)
 • velké rozdíly v pohlaví: muži disponují sílou a ženy precizností
 • je třeba respektovat zákonitosti těla, jít krok za krokem (děti nemůžou kopírovat dospělé vzory, mladí nemají strukturu těla, aby dělali to stejné)

Důležitost technického rozvoje v této fázi - proč je technika v tomto období tak důležitá?

 • ZDRAVÍ hráče, technické nedostatky jsou většinou hlavní společný důvod všech zranění
 • V pozdějším věku je více obtížné se přeučovat techniku nebo opravovat pohyby
 • Hrát úspěšně znamená zabránit nevynuceným chybám a vítězit
 • Správná technika dovoluje se lépe adaptovat a přizpůsobovat změnám ve hře
 • Rozvoj vlastní hry a systému ve hře
 • Správná technika umožňuje v pozdějším věku dosažení vlastních limitů

Co je správná technika - definice správné techniky

 • Údery mají perfektní timing
 • Všechny segmenty těla jsou propojeny a mají vliv na let míček míčku
 • Míček dostane: rychlost, rotaci, umístění
 • Návaznost na další úder je v co nejkratším v čase
 • Poté jsme použili správnou techniku

Jak začít?

 1. Analýza a posouzení znalostí o hře hráče a proč jednají určitým způsobem
 2. Kontaktovat předchozího trenéra a získat co nejvíce informací o hráči
 3. Kontaktovat rodiče a získat co nejvíce informací o situaci hráče
 4. Otestovat znalosti a schopnosti hráče
 5. Vytvoření plánu a námětů, jak s hráčem pracovat následujících 5 let
 6. Vysvětlit plán všem zúčastněným stranám
 7. Vytvořit si DŮVĚRU (hráč by měl vše chápat, vědět proč to tak je a mít stejné cíle)

Co je třeba kontrolovat v technickém rozvoji?

 • Timing
 • Střehové postavení
 • Držení pálky
 • Základní údery
 • Návaznost/přechody mezi údery
 • Práce nohou
 • To vše spolu souvisí, pokud trénujete jeden prvek, trénujete a ovlivňujete současně všechny

Timing

 • U stolního tenisu do značné míry definuje talent, ale dá se naučit
 • Zaručuje úspěšné údery a je příčinou skoro všech neúspěšných
 • Timing s ohledem na dráhu letu
 • Timing s ohledem na pozici těla
 • Oprava timingu vyřeší spoustu technických problémů

Nejčastější chyby a jejich důsledky:

 • Bude popsáno více až při úderu
 • Není dobrého hráče bez správného timingu
 • Špatný timing je limitující

Střehové postavení

 • Je začátek a konec práce nohou
 • Při špatném střehovém postavení bude hráč pomalý a způsobuje to zdravotní problémy

Nejčastější chyby a jejich důsledky:

 • Rovná kolena - neohýbají se, hráči vyrostou a pouze se předkloní: důsledek nejde se rychle pohnout a velký tlak na záda
 • Váha v záklonu - jakoby v sedu: důsledek nejde se rychle pohnout, tlak na kolena, bolesti
 • Stoj váhou na plných chodidlech: nejde se rychle pohnout a dělat malé kroky
 • Stoj váhou na prstech/ špičkách, paty vysoko ve vzduchu: velký tlak na kotníky a kolena, což způsobuje negativní vliv na práci nohou

Držení pálky

 • Špatné držení je vždy limitující pro hráče, způsobuje spoustu problémů ve hře a také zdravotních
 • Podávání ruky: sledovat správné provedení, zapojení prstů
 • Neutrální držení: držíme pálku stejně na oba údery

Nejčastější chyby a jejich důsledky:

 • Dochází k jinému držení (přehmatávání) při forhendovém a bekhendovém úderu
 • Příčinou špatného držení je často těžká pálka
 • Držíme moc volně nebo moc pevně
 • Držíme tak, aby se volně pohybovalo zápěstí: ne moc dole, ne moc nahoře
 • Dbát na pozici palce
 • Dbát na pozici ukazováčku
 • Tlak prsty na pálku při úderu: palec a ukazováček

Forhendový úder

 • Základem je síla, rychlost a rotace: biomechanicky nejsilnější úder, cílem je získat bod

Důležité:

 • Jaký má dopad zahraný úder na míček a na timing
 • Tělo: všechny části jsou zapojeny se správným načasováním
 • Rotace pánve v okamžiku úderu (když je míček na pálce)
 • Přenos váhy těla z pravé na levou
 • Při úderu: v průběhu zahrání forhendu se pohybuje paže a pálka v jedné rovině (cílem je rychlost a rotace)
 • Přechodová Fáze nesmí být moc dlouhá a ani moc krátká

Nejčastější chyby a jejich důsledky:

 • Zasažení míčku pozdě po odrazu, až když padá: důsledek: rotace ano, rychlost méně
 • Zasažení míčku pozdě vzhledem k pozici těla: důsledek vzpřímené pozice, špatný úder, tělo se ohýbá/naklání vzad nebo vlevo, problém je v zapojení rotace pánve a trupu, úder nemá razanci, protože jej nepodpoří tělo, nemá žádný nebo špatný přenos váhy těla a tím ztrácí sílu i čas
 • Zasažení míčku daleko od těla: špatná kontrola, bez rychlosti a rotace, velké napětí svalů na ruce/paži
 • Nepřenášení váhy těla
 • Chybí propojení při úderu – nohy, trup, pánev, ramena, paže a pálka – pohybový řetězec není úplný, nezačíná u nohou (tlak do podlahy) či je v některé části přerušen (to často způsobuje zranění)
 • Nehrající paže je tuhá před tělem a aktivně se pohybuje k hrudníku – důsledek je, že hráč inklinuje k vyšší pozici těla a nemá žádnou podporu
 • Pohyb pálky není v jedné rovině, pálka mění úhly na dráze – špatná kontrola nad míčkem a nemá optimální rotaci, paže mění pozici z pronace do supinace, což ovlivňuje loket a zápěstí
 • Úder je příliš dlouhý – mnoho času
 • Úder je příliš krátký – není plynulý a je aktivně zastaven, velký tlak na ramena, důsledek zranění
 • Přechod mezi údery má být plynulý a bez zastavení, má tzv.“ nekončící pohyb“
 • Úder je příliš tuhý – způsobuje maximální zrychlení na začátku úderu nebo špatné držení pálky
 • Při úderu není zapojeno předloktí

Bekhendový úder

 • Cílem je mít většinou kontrolu ve hře, správně umísťovat a připravit míček na zakončení forhendem
 • Výjimku tvoří hráči, co bodují bekhendovou stranou
 • Důležitá je návaznost z bekhendu na forhend

Důležité:

 • Timing
 • Orientace pálky
 • Schopnost umístit míček po celém stole (velký rozsah)
 • Malé trvale opakované kroky k dosažení správné pozice
 • Schopnost propojení s forhendem
 • Kontrola
 • Schopnost změny rytmu

Nejčastější chyby a jejich důsledky:

 • Zasažení míčku moc před tělem (brzy), hraje pouze ruka bez podpory paže – výsledkem je slabý úder, špatná kontrola, nepřirozená pozice způsobí napětí paže, důsledek zranění
 • Zasažení míčku moc blízko těla (pozdě), žádný prostor pro úder/pro pohyb – výsledkem slabý úder, špatná kontrola
 • Správný timing, ale zasažení míčku moc brzy po odrazu, poté není čas na celý úder (dobré pro blok) – důsledek úder bez kontroly a kvality, hráči se snaží o korekci pevnějším držením pálky, což způsobuje velké napětí a bolesti lokte
 • Správný timing, ale zasažení moc pozdě po odrazu– velká rotace možná, ale malá rychlost a horizontální síla
 • „Bekhendové držení“ pálky – obtížný přechod na forhendové údery, umět hrát forhend s tímto držením chce speciální adaptaci, většina hráčů hraje ¾ stolu bekhendem
 • Chybí malé kroky u práce nohou – hráč pouze stojí a reaguje na míček jen pálkou, zřídka dobrá pozice na míček, kontrola a umístění není optimální, později chybí možnost hrát rozdílné údery
 • Hráč je v pozici levou nohou přes kraj bekhendového rohu stolu (u dospělých častější využití, jsou vyšší), timing je správně v pozici před tělem, ale loket moc vysoko a paže je tuhá – důsledek napětí v paži a zranění, dále také špatná dostupnost forhendového rohu, kdy to má hráč velmi daleko
 • Pohyb pálky není plynulý, mění se úhly na dráze - špatná kontrola, ne vždy optimální rotace, paže (pálka) mění pozici ze supinace do pronace
 • Chybí přenos váhy z levé na pravou nohu, bez pohybu pánve, bez tlaku nohou vzhůru – nekvalitní úder
 • Úder zahraný moc dlouze – nemáme čas
 • Zápěstí se před úderem moc kroutí – ztrácíme čas a jistotu
 • Úder zahraný moc krátce – bez razance, pouze kontrola
 • Loket moc nahoře a pálka dole

Pink

 • Cílem je kontrola
 • Variace rotace a rychlostí
 • Přesné umístění
 • Příprava na útok
 • Méně zdravotních problémů než při útoku

Nejčastější chyby a jejich důsledky:

 • Zahrání úderu moc daleko od těla, natažená paže – důsledek je špatná kontrola a variace, může dojít k napětí v rameni
 • Zahrání úderu moc blízko těla – důsledek ztráty času a kontroly
 • Pohyb pálky není plynulý, mění se úhly na dráze - špatná kontrola, ne vždy optimální rotace a umístění
 • Postoj hráče – není v pohybu před každým úderem – důsledek nemá rytmus a optimální pozici pro útok (neustálý pohyb před každým míčkem je potřeba)
 • Údery jsou moc dlouhé – ztrácíme čas a někdy i kontrolu pohybu

Návaznost a přechody mezi údery

 • Musí proběhnout rychle a krátce jak je jen možné
 • „Vše dohromady je jeden plynulý pohyb“
 • Návaznost mezi údery stejnými a mezi forhendem a bekhendem
 • Hra bez zastavení a začátku „ stop and go“
 • Zastavení po úderu není konec, ale pouze změna směru, svalová relaxace, kterou přináší daná pozice, krátké malé zpomalení rychlosti pohybu
 • Rozhodovací proces jaký úder zahrát začíná již nevědomě, než končí předchozí úder
 • Podle umístění vlastního míčku, pozice soupeřova těla a pálky, při kontaktu s míčem dochází k „ před- rozhodnutí“ , konečné rozhodnutí a úpravy plánu co se bude opravdu dít je ve fázi relaxace na konci úderu
 • Pro návaznost mezi forhendem a bekhendem se paže otáčí z pronace do supinace (hlava kosti radius – válcový kloub se otáčí okolo kosti loketní)

Nejčastější chyby a jejich důsledky:

 • Plynulost – „stop and go“, napětí, které způsobuje snížení rychlosti úderu
 • Nezbytné vrácení paže do středu před tělo způsobuje ztrátu času a neplynulý pohyb paže
 • Přechod z forhendu do bekhendu se změnou z pronace na supinaci se provádí moc pozdě, když je pálka již nad stolem – důsledek je nejistota

Práce nohou

 • Cílem je přichystat hráče v co nejkratším čase do co nejlepší pozice na následný úder
 • Pro stolní tenis je NEZBYTNÁ
 • Mnoho způsobů pohybu
 • Nejdůležitější je přenos váhy z nohy na nohu
 • Základem – boční kroky a malé poskoky
 • Různé styly znamenají různá práce nohou
 • Hra forhendu z bekhendové strany stolu
 • Hra okolo středu
 • Různé směry a různý pohyb začíná pokaždé jinou nohou
 • Každý úder je dynamický v pohybu
 • Evropští hráči mají deficit v pohybu

Nejčastější chyby a jejich důsledky:

 • Statická poloha od prvního úderu
 • Chybí přenos váhy
 • Chybí impulzy z podlahy
 • Pohyb pouze jednou nohou k míči, druhá stojí je zapomenuta
 • Zapomínáme na malé kroky a poskoky split step
 • Po úderu zůstane hráč ve stejné pozici
 • Forhend hraný z bekhendového rohu: špatný směr, nedostatečné oběhnutí (chybí krok)
 • Hra okolo středu chybí prostor
 • Pohyb „in and out“ během úderu

Poznámky:

 • Pro trenéry výzva vést hráče v takto důležitém období, kdy se mění v dospělé
 • Začínáme vždy od jednoduchých věcí – když někdo začíná hrát na piáno, taky nezačíná Mozartem
 • Každý hráč by měl vědět, kde chce být za 5/10/15 let a mít cíle
 • V pozdějším věku je velmi těžké dělat technické změny a jsme limitováni – cílem je nebýt limitován
 • Velké změny nejen materiální – například za posledních 30 let velmi mnoho změn, přesto se nejlepší hráči Boll a Samsonov vždy dokážou přizpůsobit a to díky dobrým základům a technice!!!!
 • Trenéři by měli neustále diskutovat a snažit se o vlastní rozvoj

 

Další podrobnosti o webináři včetně možnosti stažení videa najdete ZDE.

Další zveřejněné webináře najde ZDE.