Profesionální koučink ve stolním tenise

Záznam ETTU webináře, který prezentoval Jörg Bitzigeio a podrobný překlad pro metodický web zajistil Ján Medvecký.

 

Profesionální koučování ve stolním tenise

ETTU webinar 22. 2. 2021

Přednášející: Jörg Bitzigeio 

Záznam webináře

  

Překlad hlavních tezí webináře: Ján Medvecký

Webinář sledovalo rekordní počet 175 účastníků, ze 42 národních asociací a přednášejícím byl Jörg Bitzigeio, který je bývalý profesionální hráč, byl trenérem německého reprezentačního družstva žen, výkonným ředitelem stolnětenisové asociace USA, momentálně působí jako osobní trenér a kouč vynikajícího hráče USA Jha Kanaka.   

Motto webináře: „Velmi důležité je získat dostatečné množství praxe v trénování a koučování a zároveň velmi dobře znát svého svěřence, pak je možné dosáhnout touženého úspěchu.“

V úvodě své prezentace Bitzigeio uvedl, že ideální v roli kouče je svého svěřence výborně poznat nejenom z pozice trenéra ale i z pozice člověka v osobním životě, tím je koučování jednodušší a může být úspěšné. Poznamenal na druhou stranu, že je těžké koučovat hráče a mít s ním úspěch, pokud jste ho viděli poprvé těsně před zápasem.

Role kouče a trenéra

-koučovaní je profese která vyžaduje trénink a zkušenosti

-trenér/kouč se nikdy nepřestává učit

-důležitost trenéra/kouče je často podceňována a zanedbávána

-za každým úspěchem sportovce je vynikající práce trenéra/kouče

-důležitost sdílení informací, zkušeností a vědomostí mezi trenéry/kouči

Otázka na Tamaru Boroš (v roku 2003 bronzová medailistka z MS ve dvouhře) a Nevena Cegnara, jejího dlouholetého trenéra/kouče, kteří spolupracovali spolu během její 20 leté kariéry, aby přiblížili své zkušenosti vzájemné spolupráce:

Tamara Boroš: „Pro mě bylo spojení s Nevenem velmi důležité, naše spolupráce byla velmi blízká, bylo důležité že Neven ve mě věřil. Zajímal se o mně jako o osobu, ne jenom v hale ale i v osobním životě. Když jsem na tom nebyla nejlépe, vždy stál za mnou a podporoval mně, důvěřovala jsem mu na 100 %. Byl to v podstatě můj druhý otec.“

Neven Cegnar: „Trenéři můžou být úspěšní, pokud budou sdílet všechny momenty trénování/koučování. Pozitivní i negativní."

Jörg Bitzigeio poznamenal: „Je nutné si vždy zachovat oboustranný respekt. Je jedno v jaké pozici se hráč a trenér právě nachází."

Role trenéra/kouče v Evropě

-v Evropě je trenér/kouč nejčastěji na stejné úrovni jako hráč, nebo na nižší

-školíme se sami, potencionální zaměstnavatel nám nedává náležitou odměnu

-hráči vítězí sami, prohry jsou chybou trenéra

-úspěch je jen částečně připisovaný trenérům

Je tím myšleno, že je pro hráče vše připraveno, ale hráči nebo zaměstnavatel si roli trenéra/kouče neuvědomují a ta by měla být více respektována. Uvádí zde zajímavý přiklad hráčky, která postoupila do čtvrtfinále German Open a byla pozvána na tiskovou konferenci a na otázku proč tak neskutečně dobře hrála na turnaji odpověděla: „S přítelem jsem minulý víkend prodebatovala řadu důležitých věcí."  Její osobní kouč byl velmi hrdý na její výkon a požádal o možnost se této tiskové konference zúčastnit, aby spatřil svoji hráčku na pódiu. Když uslyšel tuto odpověď, zvedl se a z tiskové konference odešel. I takovou tvář přináší v životě role trenéra/kouče a musíme být na to připraveni, poznamenal Bitzigeio.

Role trenéra/kouče v Asii

-v Asii je trenér/kouč více respektován, ale taky je částečně diktátor

-trenér/kouč určuje kde, kdy, co a jak hrát a hráči to musí akceptovat

-Čína má bonusový systém. Například když hráč vyhraje MS, tak každý trenér/kouč, co se na jeho přípravě během jeho kariéry podílel alespoň po dobu jednoho roku, dostane bonus-odměnu. Je to zajímavá motivace pro trenéry/kouče.

-v prezentaci se zmiňuje o systému, jak by měla vypadat komunikace mezi trenérem a hráčem před a po tréninku. Aby hráč věděl, proč trénuje danou kombinaci – její zaměření, které může být v mnoha případech rozdílné (načasování úderů, kvalita a síla úderů, vzdálenost od stolu). Trenér také může dostat náměty a doporučení od hráčů a zároveň na konci tréninku sdělit hráči zpětnou vazbu. To považuje Bitzigeio za důležité.

-v Asii se trenér/kouč soustředí jen na sportovní složku. Naopak v Evropě je trenér zaneprázdněn organizací, koordinací a jinými záležitostmi kolem sportovního dění a to mu ubírá energii se víc soustředit na roli trenéra/kouče. Je nutné zabývat se tím, jak to optimalizovat.

Role trenéra/kouče a rozdíl mezi nimi

-trenér a kouč může být ta samá osoba, ale také nemusí

Poukazuje na to, že například v Německu udělují cenu nejlepší trenér, kterou často vyhraje trenér, který uspěje na soutěžích, ale je to vlastně kouč. Trenér, který pracuje s tímto svěřencem každodenně, zůstává často zapomenutý. Zamýšlí se nad otázkou: „Proč se neudělují dvě ceny: Nejlepší trenér a nejlepší kouč?

-trenér pracuje každodenně s hráčem – učí ho dovednosti, schopnosti, zručnosti atd.

-kouč pracuje s hráčem na turnajích, zápasech – jeho pozice se odvíjí od naučených dovedností a snaží se, aby je hráč dokázal využít během soutěže

Budoucnost moderního stolního tenisu – tým složený z trenérů a koučů

-zásadní pro dosažení úspěchu je spolupráce odborníků z oblasti tréninku, techniky, taktiky, mentální a kondiční připravenosti

Zmiňuje se o týmu tří trenérů, kteří pracují s Hugem Calderanem a Simonem Gauzym. Každý z nich má na starost jinou část přípravy: J. R. Mounie má na starosti mentální stránku a soutěže, M. Blondel trénink a techniku a M. Simon zodpovídá za kondiční stránku a video analýzu.

Dále vysvětluje, že trenér musí mít svoji vizi, jak má vypadat jeho svěřenec po všech stránkách v budoucnosti – v seniorské kategorii. Je to jako stavět dům – začít tvořit a učit hráče dovednostem, je to práce na delší dobu, krok po kroku jít za určitým cílem.

Jak bude v budoucnu vypadat role trenéra/kouče – požadavky profesionálního koučinku

-vzájemná důvěra

-jeden tým v dobrých i zlých časech

-empatie

-spolehlivost

-důvěryhodnost

-znalost životních podmínek (doma, ve škole, zranění, partnerské vztahy atd.)

-individuální péče – protože každý hráč je odlišný

Spolupráce reprezentačních a klubových trenérů: Důležitá je vzájemná úcta, spolupráce a vzájemná zpětná informace mezi trenéry

Prostředky v profesionálním koučinku  

-formulace

-výrazy tváře

-gestikulace, emoce

-hlas

-kontakty

Využití jednotlivých prostředků je rozdílné, protože každý kouč má svoji osobitou formu

Zaměření v profesionálním koučinku

-emocionální stav

-motivace/bojovný duch

-přístup

-koncentrace

-sebevědomí

-technicko-taktické myšlení

-samostatné rozhodování – velmi důležité je, aby nebyl hráč příliš závislý na kouči a dokázal se sám rozhodovat; k tomu ho ale musíme vést a učit ho to.

Složky profesionálního koučování

Taktická příprava prostřednictvím zápasové analýzy

-video analýza

-diskuse s kolegy

-brainstorming – skupinová kreativita

-poznámkový notes s taktikou na soupeře

-bádání

Nástroje pro zápasovou analýzu

-software STUPA, MYDARTFISH 360 S

Základy profesionálního koučování

Soutěžní příprava doma před soutěží

-formát soutěže a cíl soutěže

-herně zaměřená příprava – dle stylu hry hráče

-příprava zaměřená na soupeře – dle stylu hry soupeře

-příprava na základní podmínky – hala, míčky, stoly, podlaha atd.

-organizační příprava

Příprava na soutěži

-přizpůsobení základním podmínkám – hala, míčky, stoly, podlaha

-pozorovaní rozehrávání vlastního hráče i soupeře

-vytvoření ideální soutěžní atmosféry

Vyhodnocení po skončení soutěže

-bezprostředně po zápase nebo s určitým časovým odstupem (dle typu hráče, situace a možností)

-zápasová analýza (video, údaje, poznámky)

-zpracování poznatků ze zápasu a uplatnění v tréninku

Koučování mezi jednotlivými sety a během time-outu

Rozdílné typy hráčů

1.hledač – hledá řešení u sebe, poskytuje kouči zpětnou vazbu ze hry a kouč může doporučit svoje řešení situace

2.následovník – poslouchá kouče/trenéra a chce a vyžaduje informace v zápase i v tréninku

Jednotlivé fáze během koučování mezi jednotlivými sety a během time-outu

-1.fáze – uklidňovací – podání vody, ručníku, uklidnění

-2.fáze – porada – počet (maximálně tři důležité informace) a druh (například taktika atd.) informací je důležitý. Nejlepší je prostřednictvím diskuse, když se kouč dozví pocity hráče a dokáže tak vhodně reagovat. Neodporučuje zavádět do porady opravu technických chyb, protože si myslí, že to není správný podnět, kterým by se měl hráč v tuto chvíli zabývat

-3.fáze – mobilizace – tlesknutí, povzbuzeni, pokřik na závěr

Koučování během probíhajícího setu

-probíhají interakce hráče a trenéra

-schopnost vnímat, rozumět a přizpůsobovat se zvláště pod stresem

-v závislosti na vývoji zápasu a individuálním stavu hráče

Role týmového kouče

-nominace hráčů do zápasu (kdo bude hrát, kdo bude na lavičce)

-transparentnost nominace (komunikace – vysvětlení nominace)

-spolurozhodování – hráči a kouč vedou diskusi, kdo bude hrát, kdo chce hrát, důležité je pak věřit (trenér i hráči), že je to ta správná nominace

-zodpovědnost (za nominaci nese zodpovědnost nakonec kouč)

Zápasová příprava při koučování týmu

-cílená příprava orientovaná individuálně nebo týmově

-složení týmu (hráči + trenéři)

-definovat trenérovy úkoly (u a okolo hracího prostoru) a úkoly hráče (v, u a okolo hracího prostoru)

Otázka ohledně koučování v zápase: "Je důležitější během porady s hráčem využít taktické rady nebo na něj působit víc psychologicky?"  

Jörg Bitzigeio odpověděl: "Závisí to na tom, s kterým hráčem pracujete, v jaké je situaci, jak se vyvíjí zápas, dle problému v zápase. Obojí může být důležité, ale univerzálně se na tuhle otázku nedá jednoznačně odpovědět."

Otázka ohledně koučování: "Je dobrá myšlenka, aby kouč seděl v hledišti jako v tenise?"

Jörg Bitzigeio odpověděl: "V minulosti, pokud jsem seděl na lavičce, nic jsem nemohl říct. Někdy to záviselo na tom, jakého hráče jsem koučoval. Dostal jsem červenou kartu, šel do hlediště a tam jsem mohl křičet a radit. Rád bych si užil ale zápas někdy z tribuny a viděl mého hráče hrát velmi dobře, mohlo by to být taky hezké."

Otázka: "Před lety se nemohlo koučovat během setu, teď je to možné. Která varianta je pro tebe lepší?"

Jörg Bitzigeio odpověděl: "Já osobně mám rád, když můžu říct něco během setu."

Praktické příklady koučování

Timeout v kritických momentech zápasu – Příklad č. 1

German Open 2020 Kanak (USA) vs. Uda (Japonsko).

Uda mistr Japonska ve dvouhře z roku 2020 je známý svým bekhendovým flipem.

Kanak proto mixuje délku svého podání.

9:8 sedmý set beru si timeout.

Co byste navrhli, poradili?

Řekl jsem Kanakovi, že jsou různé možnosti podání, ale můj osobní názor, jestli si věří, ať zahraje polodlouhé (utečené) podání. Dal jsem mu na výběr dvě až tři varianty a on sám ať si vybere tu na kterou si věří. Dal jsem mu šanci udělat vlastní rozhodnutí. Za stavu 9:9 Kanak zahrál dvakrát polodlouhé podání do forhendu a zvítězil.

Taktická zápasová příprava a hra – Příklad č. 2

Mistrovství světa družstev 2010.

Wu Jiaduo hrála proti soupeřce, která měla trávu na bekhendu a s kterou před 4 měsíci prohrála 0:4 s taktikou – hra přes bekhend na trávu.

Wu Jiaduo věří, že může vyhrát se stejnou taktikou. Během přípravy jsme se domluvili, že ji necháme vyzkoušet nejprve její taktiku, ale když bude prohrávat, přejdeme na moji taktiku.

Když prohrávala 1:2 na sety byla tvrdohlavá a zaslepená a popírala, že by mohla změnit taktiku.

Tak jsem jí řekl, že za každý míček zahraný do trávy musí dát týmu 10,- Euro. Chtěl jsem jí namotivovat, chtěl jsem, aby hrála vše do forhendu a toto bylo jediné řešení. Nechtěl jsem prohrát tento zápas. Ona se na mně naštvala, ale hrála všechno přes forhend.

Konečný výsledek byl 3:2 pro Wu Jiaduo. Nebylo to myšleno osobně, co se stane u stolu, zůstane u stolu.

Načasování timeoutu – Příklad č. 3

Nina Mittelham vedla proti obranářce Arlouskaya (BLR) 2:0 na sety a 5:1 na míčky velmi lehce. Běloruský kouč si vzal timeout a řekl Bělorusce, aby všechno hrála Mittelham do forhendu. Mittelhan ztratila rychle pár míčků v řadě a prohrála 3.set 7:11.

Náš timeout 2:0 na sety a 5:4 na míčky nepomohl.

Zápas jsme prohráli kvůli taktické změně 3:4.

Týmové koučovaní a vedení – Příklad č. 4

Mistrovství světa 2006 osmifinále Německo vs. Rakousko.

Ve skupině jsme prohráli 1:3, E. Schall (světový žebříček – WR 34) na pozici číslo tři překvapivě prohrála s V. Haine (WR143).

Naše náhradnice byla WR 44.

Nechali byste E. Schall hrát odvetu nebo ji vyměnili?

Její trenér, můj asistent u reprezentace, si byl jist, že by podruhé neprohrála. Rozhodli jsme se po dlouhé diskusi pro odvetu.

E. Schall vedla 2:1 na sety a 9:3. Kolega mi za tohoto stavu řekl, že jsme dobře udělali, že jsme ji postavili. Měl jsem nepříjemný pocit a řekl mu, ať mi to řekne až za dva míčky. E. Schall prohrála 11:13, poté 2:3 na sety a tým nepostoupil do čtvrtfinále.

My jako trenéři jsme vzali odpovědnost za tuto prohru a sestavu.

Zápasový obsah koučování – Příklad č.5

Mistrovství Evropy 2009 koučování budoucí mistryně Evropy Wu Jiaduo.

Zkušený kolega mi radil, abych změnil typ a obsah koučování: Už žádné taktické rady, jen obecné povzbuzování.

Nevěděl jsem, jak mám reagovat, ale zkusil jsem to. Při pauzách jsem povzbuzoval, bavili jsme se i o počasí.

Použil jsem obecnou, motivační, pozitivní podporu jako: „Všechno je dobré, vedeš si skvěle, bojuj a vyhraješ“ to bylo klíčem k získání titulu."

Nakonec vyhrála Mistrovství Evropy – možná jeden z největších úspěchů její kariéry.

Po turnaji mě objala a řekla mi, že jsem ji ještě nikdy tak dobře nekoučoval.

To byl klíč k jejímu úspěchu – motivace a povzbuzení.

Jak byste reagovali jako trenéři?

Otázky a odpovědi – Diskuse

"Preferujete koučovat elitní hráče nebo rozvíjet mladé hráče?"

Jörg Bitzigeio odpověděl: "Nelze říct, čemu dávám přednost. Jsou to úplně rozdílné, zajímavé úkoly. Měl jsem ve své kariéře štěstí, že jsem pracoval se všemi věkovými kategoriemi. Začínal jsem u národního družstva žen, pak u juniorek, kadetek a byl jsem zodpovědný za talenty a Hopes program. Je to rozdílné a všichni to dělají rozdílně. Moje zkušenost je, že když pracuješ s dospělými a myslíš si, že jsi schopný trenér a pak začneš pracovat s dětmi, tak je to nepopsatelná nová zkušenost. Když jsem ukončil práci u ženského národního týmu v roce 2012 a ze dne na den jsem přešel k mládeži. Děti se seřadily před mnou na prvním tréninku a nevěděli co ode mně mají čekat. A já byl nervózní. Kdyby přede mnou stála skupina dospělých byl bych sebejistý a věděl co dělat. Řekl jsem jim, že potřebuji čas si na ně zvyknout. Ale pro každého trenéra je důležité mít zkušenost s různými věkovými skupinami."

"Jaké jsou rozdíly v koučování mužů a žen?"

Jörg Bitzigeio odpověděl: "Jsou to velké rozdíly. Myslím, že je to něco, na co musíš být připraven. Obojí je extrémně zajímavé. Říká se, že s muži se dá více bavit o sportu. Je potřeba rozdílný přístup, jiný je i obsah tréninku, styl hry. Je zajímavé pracovat s muži i ženami. Jsou to zkušenosti, užíval jsem si oboje."  

"Jaký je tvůj názor na emoce trenéra? Jak to může poškodit hráče? Co je základem pro projevení emocí během stresujícího zápasu?"

Jörg Bitzigeio odpověděl: "Myslím, že záleží, proč jsou emoce projevovány. Zda jsou emoce projevovány za účelem povzbudit hráče nebo ho šokovat nebo se chováš emočně, protože se neumíš ovládat. Jsou to rozdílné situace a nelze to soudit obecně. Ale když se to dělá cíleně může to pomoct."

"Co si myslíš o pozápasovém rozboru? Co v případě, kdy tvůj hráč prohrál hrozným způsobem a je naštvaný?"

Jörg Bitzigeio odpověděl: "Je to velmi důležité, ale také záleží na vhodném načasování, na hráči a na propojení trenéra s hráčem. Někdo potřebuje zpětnou vazbu hned po zápase, někdo potřebuje trochu času (minuty, hodiny). Ale vždy je dobré rozebrat s hráčem zápas a podívat se společně na video a analyzovat, co se stalo. Také je rozdíl, když si pustíš video pár hodin po zápase, nebo pár dní po zápase. Uvidíš totiž jiné věci, než jsi vypozoroval při sledování zápasu v reálném čase, protože pod stresem je častokrát vnímání jiné. Pak je ještě důležité přenést to do tréninku nebo do příští soutěže."

"Co byste poradil hráči, kterého jste nikdy předtím nekoučoval?"

Jörg Bitzigeio odpověděl: "V první řadě bych si sedl s hráčem a zeptal se ho, co preferuje. Diskutovali bychom, co ode mě potřebuje, když se neznáme tak dobře. Chtěl bych od hráče nějaké informace, nápad, zpětnou vazbu. Zkušení hráči by řekli, co potřebují – zatleskej, podej mi vodu, řekni něco pozitivního. Klíčem je diskutovat s hráčem."

Vypracoval: Ján Medvecký

Pomoc s překladem: Kristýna Štefcová

Úpravy provedla: Marta Novotná

 

Další zveřejněné webináře najdete ZDE.